Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

PALANGOS SAVIVALDYBĖ ĮPAREIGOTA PAKEISTI KONKURENCIJĄ RIBOJANČIUS NUOSTATUS

2006 09 07

Konkurencijos taryba posėdyje, apsvarsčiusi atlikto tyrimo medžiagą ir įvertinusi aplinkybes, priėmė nutarimą dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2004-04-28 sprendimu Nr.101 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą“ patvirtintų Nuostatų atitikties Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams. Nutarime Palangos miesto savivaldybės taryba įpareigota pakeisti minėto sprendimo Nuostatus taip, kad jie neprieštarautų Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams.

Tyrimas buvo pradėtas gavus Vyriausybės atstovės Klaipėdos apskrityje pareiškimą, kuriame buvo prašoma ištirti, ar ne konkurso tvarka skiriant vietas prekiauti (teikti paslaugas) kai kuriems ūkio subjektams nėra sukuriamos nevienodos konkurencijos sąlygos. Pareiškėjos nuomone, norintiems prekiauti ( teikti paslaugas) ūkio subjektams turėjo būti sudarytos vienodos sąlygos konkuruoti dėl galimybės įgyti teisę vykdyti šią veiklą visose savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose (išskyrus tas vietas, kurios nustatomos asmenų nuosavybės, nuomos, panaudos teise valdomuose žemės sklypuose bei vietas, kur prekeivių (paslaugų teikėjų) skaičius konkrečiose vietose neribojamas).

Išanalizavusi Palangos miesto savivaldybės pateiktą informaciją ir paaiškinimus, taip pat su tyrimu susijusių teisės aktų reikalavimus, Konkurencijos taryba konstatavo, kad Palangos miesto savivaldybės tarybos veiksmai skiriant kai kurias viešąsias vietas ne konkurso tvarka vertintini kaip Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimas. Šis straipsnis nustato valstybės valdymo ir savivaldos institucijų pareigą užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę. Palangos miesto savivaldybės tarybos 2004-04-28 priimto sprendimo Nr.101 4 punktu patvirtintuose Nuostatuose nurodyta, kad vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose dydis turi būti formuojamas konkurso būdu. Tačiau vieniems ūkio subjektams nustačius rinkliavą konkurso, o kitiems (pvz., J. Pastarnokienei ir VšĮ „Palangos pliažo tinklinio bazė“) – ne konkurso tvarka, vietos savivaldos institucija įtvirtino privilegijas pastariesiems ūkio subjektams ir sudarė jiems palankesnes sąlygas vykdyti ūkinę veiklą ir siekti pelno. Tokiu būdu buvo sudarytos skirtingos konkurencijos sąlygos atitinkamoje rinkoje veikiantiems ūkio subjektams. Nors minimas Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimas buvo keičiamas kiekvienais metais, bet Nuostatuose nustatyti kai kurių viešųjų vietų paskyrimo ne konkurso būdu trejų metų laikotarpiui tvarka ir terminai liko nepakeisti.

Atstovė viešiesiems ryšiams