Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

PAPILDYTOS VALSTYBĖS PAGALBOS IR NEREIKŠMINGOS (DE MINIMIS) PAGALBOS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Konkurencijos taryba papildė suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisykles. Taisyklės papildytos nuostatomis dėl duomenų apie suteiktą valstybės pagalbą pateikimo į Valstybės pagalbos skaidrumo svetainę.

Primename, kad vadovaujantis ES valstybės pagalbos skaidrumo reikalavimais, valstybės pagalbą teikiančios institucijos privalo nuo 2016 m. liepos 1 d. teikti informaciją į Valstybės pagalbos skaidrumo svetainę, kai tokia pagalba vienam gavėjui viršija 500 000[1] Eur.  

Valstybės pagalba – tai parama, kurią valstybė iš savo išteklių teikia tam tikriems ūkio subjektams arba tam tikroms prekėms gaminti ar paslaugoms teikti, suteikdama išskirtinę ekonominę naudą, kuri neatsirastų rinkos sąlygomis, ir kuri iškraipo konkurenciją bei veikia prekybą tarp ES valstybių narių.


[1] Žemesnės informacijos viešinimo ribos numatomos tada, kai paramos gavėjai yra žemės ūkio ar žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuose veikiantys ūkio subjektai.