BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

PATVIRTINTAS REGIONINĖS PAGALBOS ŽEMĖLAPIS SKATINS EKONOMINĘ PLĖTRĄ

2006 11 22

Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą, kuriuo patvirtino Lietuvos Respublikos regioninės pagalbos žemėlapį. Žemėlapis parengtas vadovaujantis Europos Bendrijos steigimo sutarties nuostatomis, kurios numato galimybę skirti tam tikrą valstybės pagalbą.

EB steigimo sutarties 87 straipsnio 3 dalies a punkte numatyta galimybė teikti valstybės pagalbą, skirtą regionų, kuriuose yra neįprastai žemas gyvenimo lygis arba didelis nedarbas, ekonominei plėtrai skatinti. 2007–2013 m. Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo gairėse 2006/C 54/08 (OL, 2006, C 54, p. 13) taip yra apibrėžiami regionai, kurių BVP mažesnis nei 75 proc. Bendrijos vidurkio. Pagal šiuos principus visa Lietuvos Respublikos teritorija atitinka reikalavimus gauti regioninę investicinę pagalbą. 2007-2013 metų Lietuvos Respublikos regioninės pagalbos žemėlapis, kuriam Europos Komisija pritarė savo 2006 m. spalio 24 d. sprendimu K(2006)4959, nurodo didžiausius leidžiamus regioninės investicinės pagalbos dydžius. Šio žemėlapio priėmimas yra būtina sąlyga siekiant užtikrinti regioninės politikos ir struktūrinių fondų programų tęstinumą po 2006 m., kadangi dabartinis žemėlapis nustoja galioti 2006 m. gruodžio 31 d.

Pagal Vyriausybės naujai patvirtintą žemėlapį didžiausias regioninės pagalbos intensyvumas ribojamas 50 procentų bendrosios subsidijos ekvivalento, o jei pagalba teikiama mažoms įmonėms ar mikroįmonėms, tai didžiausias regioninės pagalbos intensyvumas gali būti padidintas 20, vidutinėms įmonėms - 10 procentinių punktų. Didelių investicinių projektų atveju didžiausias leistinos regioninės pagalbos intensyvumas koreguojamas pagal Nacionalinių regioninės pagalbos teikimo gairių 67 punkto nuostatas.

Atstovė viešiesiems ryšiams
Atnaujinta: 2016 06 20