Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


PATVIRTINTI SUSITARIMAI PRIEŠTARAVO KONKURENCIJOS ĮSTATYMUI

2008 06 12
0

Konkurencijos taryba, posėdyje išnagrinėjusi atlikto tyrimo išvadas ir išklausiusi suinteresuotų šalių paaiškinimus, priėmė nutarimą. Pripažinta, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. 1-1528 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto savivaldybės ir UAB „JCDecaux Lietuva“ sutarčiai ir susitarimui dėl Vilniaus, Europos kultūros sostinės 2009 m., reklamavimo ant lauko reklamos įrenginių užsienio šalyse“ 1 punktas ir šiuo punktu patvirtinti susitarimai pažeidė Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimus. Konkurencijos taryba įpareigojo Vilniaus miesto savivaldybės tarybą ne vėliau kaip per šešis mėnesius nurodytą sprendimo punktą panaikinti arba pakeisti jį taip, kad neprieštarautų Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams. Per tą patį laiką Vilniaus miesto savivaldybė įpareigota nutraukti 2007 m. kovo 20 d. tarp Vilniaus miesto savivaldybės ir UAB „JCDecaux Lietuva“ pasirašytą bendradarbiavimo susitarimą ir pasirašytą susitarimą dėl Vilniaus, Europos kultūros sostinės 2009 m., reklamavimo ant lauko reklamos įrenginių užsienio šalyse, arba šių susitarimų nuostatas pakeisti taip, kad neprieštarautų Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams.

Tyrimą Konkurencijos taryba atliko savo iniciatyva pagal Baltijos išorinės reklamos firmų asociacijos (BIRFA) kreipimąsi ir Lietuvos Respublikos Seimo antikorupcijos komisijos perduotus kelių išorinės reklamos bendrovių prašymus ištirti, ar susitarimai tarp Vilniaus miesto savivaldybės tarybos ir UAB „JCDecaux Lietuva“, sudaryti 2007-03-20, neprieštarauja Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams.

Konkurencijos taryba konstatavo, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas ir jo pagrindu sudaryti susitarimai su UAB „JCDecaux Lietuva“ suteikia privilegijų šiai bendrovei ir diskriminuoja kitus ūkio subjektus. Bendradarbiavimo susitarimu UAB „JCDecaux Lietuva“ įsipareigojo įrengti, prižiūrėti ir eksploatuoti atitinkamą skaičių transporto laukimo paviljonų, miesto informacinių kolonų bei vitrinų, viešųjų automatinių tualetų, bei įgijo teisę naudoti šiuos objektus išorinės vaizdinės reklamos skelbimui. Kadangi minimas bendradarbiavimo susitarimas buvo sudarytas neskelbiant konkurso bei netaikant jokios kitos sąžiningą konkurenciją tarp ūkio subjektų užtikrinančios procedūros, nebuvo užtikrinta konkurencinga aplinka ūkinei veiklai bei nebuvo sudarytos sąlygos kitų ūkio subjektų vienodoms galimybėms veikti atitinkamoje išorinės vaizdinės reklamos demonstravimo įrangos pateikimo, įrengimo rinkoje Vilniaus mieste. Taip pat buvo pripažinta, kad tam tikromis susitarimo nuostatomis buvo sudaromos kliūtys net ir visiškai teisėtai iki tol veikusiems ūkio subjektams tęsti savo veiklą, arba, esant galimybei, pradėti tokią veiklą.

Susitarimas dėl Vilniaus, Europos kultūros sostinės 2009 m., reklamavimo, kuris sudarytas taip pat neskelbiant konkurso bei netaikant kitų sąžiningą konkurenciją užtikrinančių procedūrų, apribojo kitų ūkio subjektų galimybes veikti atitinkamoje išorinės vaizdinės reklamos skelbimo (perteikimo) Lietuvoje ir užsienio šalyse rinkoje. Tokiu būdu iš ūkio subjektų buvo atimta galimybė varžytis siūlant savo paslaugas Vilniaus miesto savivaldybei dėl projekto „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009 m.“ reklamavimo. Susitarimu savivaldybė mainais už galimybę skelbti reklamą „JCDecaux Lietuva“ bendrovės valdomuose stenduose, suteikė šiai bendrovei teisę įrengti ir eksploatuoti reklamą ant tiltų bei viadukų neatsižvelgdama į tai, kad šį poreikį galėjo tenkinti ir kitos atitinkamoje rinkoje veikiančios bendrovės. Susitarimu taip pat buvo 10 metų laikotarpiui pratęsti „JCDecaux Lietuva“ bendrovės turimi atitinkami leidimai.

Konkurencijos tarybos nuomone, dėl to, kad minimi Vilniaus miesto savivaldybės ir UAB „JCDecaux Lietuva“ susitarimai sudaryti labai ilgam laikotarpiui (atitinkamai 20 metų ir 10 metų), o UAB „JCDecaux Lietuva“ yra viena iš didžiausių reklamos skelbimo bendrovių Lietuvoje, galimas neigiamas poveikis konkurencijai atitinkamose rinkose yra kur kas stipresnis. Savivaldybei laikantis efektyvumo ir racionalumo principų, kuriuos galima įgyvendinti skelbiant konkursą ar taikant kitą sąžiningą konkurenciją užtikrinančią procedūrą, atsirastų galimybių rinktis iš keleto pasiūlymų, o konkurso dalyviai, konkuruodami tarpusavyje, pateiktų palankiausius pasiūlymus.

Atstovė viešiesiems ryšiams