Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


PER 2003 METUS - DAUGIAU NEI PUSĖ ŠIMTO LEIDIMŲ KONCENTRACIJAI

2003 12 18

Įvykusiame Konkurencijos tarybos posėdyje buvo svarstyti net šeši pateikti prašymai vykdyti koncentraciją. Iš viso iki 2003 m. gruodžio vidurio Konkurencijos taryba yra gavusi iš ūkio subjektų 55 pranešimus apie vykdomą koncentraciją. Prie anksčiau išnagrinėtų pranešimų dėl koncentracijos ir priimtų Konkurencijos taryboje sprendimų pridėjus šiame posėdyje priimtus nutarimus, 2003 m. Konkurencijos taryba priėmė sprendimus dėl 53 išnagrinėtų koncentracijos pranešimų. ( Atitinkamai 2002 m. - dėl 48 išnagrinėtų pranešimų). Kai kuriais atvejais ūkio subjektams duodant leidimus buvo nustatytos konkrečios sąlygos ir įpareigojimai tam, kad būtų išvengta galimo dominuojančios padėties sukūrimo ar sustiprinimo atitinkamose rinkose. Daugiausia Konkurencijos taryba šiais metais gavo prašymų koncentracijai iš ūkio subjektų, veikiančių prekybos, maisto pramonės ir energetikos sektoriuose. Pastarieji šeši leidimai koncentracijai - vieni paskutiniųjų besibaigiančiais metais, nors ūkio subjektai naujų pranešimų apie koncentraciją Konkurencijos tarybai dar gali pateikti.

Posėdyje buvo priimti tokie nutarimai:

1. Konkurencijos taryba nutarė leisti UAB „Telivesta“ vykdyti koncentraciją įsigyjant iki 100 proc. UAB „Lietuvos kino studija“ akcijų paketo pagal pateiktą pranešimą. Nustatyta, kad dėl UAB „Telivesta“ vykdomos koncentracijos nesikeičia koncentracijos laipsnis nė vienoje atitinkamoje rinkoje, dėl to nėra sukuriama ar sustiprinama dominuojanti padėtis ir itin apribojama konkurencija atitinkamose rinkose. UAB „Telivesta“, įsigydama iki 100 proc. UAB „Lietuvos kino studija“ akcijų iš vienintelio akcininko - VĮ „Turto fondas“- šios koncentracijos tikslingumą motyvavo siekiu sumažinti bendrovės sąnaudas optimizavus jos valdymą bei veiklą, dėl to padidėtų pelningumas ir UAB „Lietuvos kino studija“ vertė.

2. Buvo išnagrinėtas UAB „NDX energija“ 2003-11-28 pateiktas pranešimas apie koncentraciją įsigyjant iki 100 proc. AB „Vakarų skirstomieji tinklai“ akcijų paketo. Nutarta leisti UAB „NDX energija“ vykdyti minimą koncentraciją pagal pateiktą pranešimą, šią koncentraciją Konkurencijos tarybai įvertinus kaip konglomeratinę. Nė vienoje atitinkamoje rinkoje koncentracijos laipsnis nesikeičia, todėl konkurencija atitinkamose rinkose nebus itin apribota.

3. Išnagrinėjus UAB „Aibės mažmena“ pateiktus du prašymus leisti vykdyti koncentraciją sudarant paslaugų tiekimo sutartis su UAB „Žiburys“, esančia Anykščiuose, bei su UAB „Skibalė“, esančia Klaipėdoje, nutarta duoti leidimus pagal pateiktus pranešimus. Konkurencijos taryba abiem atvejais UAB „Aibės mažmena“ vykdomą koncentraciją įvertino kaip horizontalią atitinkamose mažmeninės prekybos maisto ir nemaisto prekėmis rinkose. Koncentracijos laipsnis šiose rinkose keičiasi nežymiai, dėl to nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis ir itin apribota konkurencija šiose rinkose.

4. Konkurencijos taryba nutarė leisti UAB „Lekėčiai“, UAB „Josvainių bekonas“, ŽŪB „Šešupė“, AB „Marijampolės grūdai“, A. Matusevičiui ir G. Kateivai vykdyti koncentraciją steigiant bendrą įmonę ŽŪB „Kalvarijų bekonas“ pagal pateiktą pranešimą. Šios koncentracijos tikslingumas, jos dalyvių teigimu, yra galima perspektyvi investicija į būsimą žemės ūkio produkcijos gamybos įmonę.

Taip pat priimtas nutarimas leisti UAB „Josvainių bekonas“, UAB „Litagros chemija“, M. Matusevičiui, P. Matusevičiui, D. Grigaliūnui ir G. Kateivai vykdyti koncentraciją steigiant bendrą įmonę ŽŪB „Paršelių gausa“. Konkurencijos taryba nustatė, kad abiem atvejais steigiant naujas žemės ūkio bendroves numatoma koncentracija nesukurs ir nesustiprins dominuojančios padėties ir dėl to nebus itin apribojama konkurencija atitinkamose rinkose.

Atstovė viešiesiems ryšiams