Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


PIRMAM PRANEŠUSIAM APIE KARTELĮ - ATLEIDIMAS NUO BAUDOS

2008 03 12

„Ar galiu tikėtis, kad įmonei nebus skirta bauda, jeigu pranešime apie egzistuojantį kartelį?“ Nuo šiol atsakymus į šį ir kitus panašius klausimus ūkio subjektai suras Konkurencijos tarybos patvirtintose „Draudžiamų susitarimų dalyvių atleidimo nuo baudų ir jų sumažinimo taisyklėse“. Tokias taisykles Konkurencijos taryba parengė norėdama reglamentuoti sąlygas, kurioms esant ūkio subjektas, kuris yra draudžiamo konkurentų susitarimo (t.y. susitarimo, atitinkančio Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnyje ar (ir) Europos Bendrijos steigimo sutarties 81 straipsnyje nurodytus požymius) dalyvis, atleidžiamas nuo baudos, numatytos už šį pažeidimą. Taisyklėse nustatyta atleidimo nuo baudos ar jos sumažinimo tvarka taikoma tik draudžiamo konkurentų susitarimo (horizontalaus susitarimo) atvejais.

Nors atleidimo nuo baudų ar baudų sumažinimo pagrindinės sąlygos yra išdėstytos Konkurencijos įstatyme ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimu patvirtintose „Baudos, skiriamos už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimus, dydžio nustatymo taisyklėse“, Konkurencijos taryba nustatė tvarką, kuri detaliau reglamentuoja minimuose teisės aktuose nustatytas sąlygas.

Norėdama sumažinti žalą, kurią konkurencijai ir vartotojams daro draudžiami konkurentų susitarimai, Konkurencijos taryba parengė taisykles, kuriomis siekiama paskatinti ūkio subjektus nutraukti draudžiamus konkurentų susitarimus (kartelius) ir tuo pačiu išvengti sankcijų, jeigu karteliai bus išaiškinti. Parengti taisykles Konkurencijos tarybai tapo aktualu sukaupus patirties tiriant draudžiamus susitarimus. Ne vienu atveju ūkio subjektai prisipažino atlikę draudžiamus veiksmus tik po to, kai gavo Konkurencijos tarybos pareigūnų atlikto tyrimo išvadas ir suprato, kad pažeidimas įrodytas ir išvengti baudų nepavyks.

Konkurencijos taryba taisyklėse detaliai išdėstė visas sąlygas ir aplinkybes, kurioms esant galimas draudžiamo susitarimo dalyvio atleidimas nuo baudos. Svarbiausios jų – ūkio subjektas turi pateikti informaciją iki tyrimo dėl draudžiamo susitarimo pradžios ir būti pirmas, kuris pateiks visą jam žinomą informaciją ir bendradarbiaus su Konkurencijos taryba tyrimo metu. Be to, šis ūkio subjektas neturi būti draudžiamo susitarimo iniciatorius.

Taisyklėse numatyta, jog apskaičiuota bauda sumažinama nuo 50 iki 75 proc., jeigu ūkio subjektas - pirmasis iš draudžiamo susitarimo dalyvių pateikia svarbios informacijos Konkurencijos tarybai jau pradėjus tyrimą dėl galimo Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ar (ir) Europos Bendrijos steigimo sutarties 81 straipsnio pažeidimo.

Ūkio subjektas, kuris nori pasinaudoti taisyklėse numatyta atleidimo nuo baudos arba baudos sumažinimo galimybe, Konkurencijos tarybai turi pateikti prašymą. Taisyklėse išdėstyta tokio prašymo nagrinėjimo tvarka, taip pat supaprastinto prašymo dėl atleidimo nuo baudos pateikimo tvarka Konkurencijos tarybai tuo atveju, kai ūkio subjektas jau pateikė arba ruošiasi pateikti prašymą Europos Komisijai, kai ji yra tinkama institucija bylai dėl konkretaus draudžiamo susitarimo nagrinėti.

Priimtos taisyklės, Konkurencijos tarybos nuomone, turėtų paskatinti ūkio subjektų prisipažinimus, o tai padėtų sumažinti draudžiamų susitarimų daromą žalą konkurencijai bei vartotojams ir tuo pačiu suteiktų galimybę ūkio subjektams mainais į jų bendradarbiavimą išvengti galimų didelių baudų, jeigu karteliai bus įrodyti. Įgyvendinama atleidimo nuo baudų sistema turėtų padėti tiek operatyviau išaiškinti kartelius, tiek vykdyti jų prevenciją.

„Draudžiamų susitarimų dalyvių atleidimo nuo baudų ir jų sumažinimo taisyklės“ skelbiamos Konkurencijos tarybos interneto svetainėje www.konkuren.lt

Be to, ūkio subjektai gauti reikalingos informacijos ar pasikonsultuoti gali Konkurencijos tarybos Kartelių skyriuje ( tel. 261 5917).

Atstovė viešiesiems ryšiams