BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

POVEIKIO KONKURENCIJAI VERTINIMAS GALI PADĖTI IŠVENGTI NEPAGRĮSTO KONKURENCIJOS RIBOJIMO

Konkurencijos taryba, vertindama teisės aktų projektus, neretai atkreipia jų rengėjų dėmesį į būtinybę atlikti poveikio konkurencijai vertinimą ir įsitikinti, ar įteisinus tam tikras nuostatas nebus ribojama konkurencija. Tokia pareiga projektų rengėjams, jeigu teisės aktu numatomas reguliavimas galėtų paveikti konkurenciją, yra įtvirtinta Konkurencijos įstatyme nuo 2019 m. Pastaruoju metu daugėja atvejų, kai teisės aktų projektų iniciatoriai atlieka poveikio konkurencijai vertinimą, prieš siųsdami projektus derinti Konkurencijos tarybai.

„Tokia tendencija rodo, kad teisės aktų rengėjai supranta konkurencijos teikiamą naudą ir, vertindami būsimo reguliavimo poveikį, apsvarsto galimas rizikas dėl konkurencijos ribojimų bei įvertina, ar keliamų tikslų nebūtų galima pasiekti pasirinkus konkurenciją neribojančių arba kuo mažiau ribojančių alternatyvų“, – sakė Konkurencijos tarybos pirmininkės pavaduotoja Medeina Augustinavičienė ir vylėsi, kad ateityje daugės atvejų, kai institucijos atlieka poveikio konkurencijai vertinimą savo iniciatyva.

Poveikio konkurencijai vertinimą savo iniciatyva neseniai atliko ir Finansų ministerija, rengdama Mokėjimų įstatymo projektą. Juo siūloma įpareigoti mokėjimo paslaugų teikėjus pateikti Lietuvos bankui informaciją apie įkainius, taikomus mažoms ir labai mažoms įmonėms, o Lietuvos bankas tokius duomenis publikuotų specialiai sukurtoje interneto svetainėje. Tokiu būdu mažos ir labai mažos įmonės galėtų palyginti aktualių mokėjimo paslaugų įkainius ir pasirinkti atitinkamą paslaugų teikėją.

Finansų ministerija atliktame poveikio konkurencijai vertinime nurodo, kad sukūrus interneto svetainę, be kita ko, būtų sudaromos geresnės konkurencinės pozicijos mažesniems mokėjimo paslaugų teikėjams, padidintų jų žinomumą ir galimybes pritraukti verslo klientus bei sėkmingiau konkuruoti su didžiaisiais bankais. Tuo tarpu labai mažoms ir mažoms įmonėms atsirastų daugiau galimybių keisti paslaugos teikėją arba dirbti su keliais iš jų, kadangi siūlomas reguliavimas sudarytų sąlygas paprasčiau palyginti skirtingų mokėjimo paslaugų teikėjų taikomus komisinius atlyginimus.

Konkurencijos tarybos nuomone, atliekant poveikio konkurencijai vertinimą, svarbu atkreipti dėmesį ir į rizikas, kurios kyla sukurtoje platformoje viešinant informaciją apie paslaugų įkainius. Sudarant sąlygas stebėti vieni kitų siūlomas kainas, išlieka tiek galimybė verslo įmonėms derinti taikomus paslaugų įkainius prie kitų konkurentų skelbiamų įkainių (kas nėra draudžiama pagal Konkurencijos įstatymą, bet gali nulemti didesnes kainas vartotojams), tiek tikimybė lengviau koordinuoti savo veiksmus ir sudaryti kartelius – vienus pavojingiausių Konkurencijos įstatymo pažeidimus.

Konkurencijos taryba primena, kad teisės akto projekto vertinimas privalo būti atliktas įvairiais atvejais, kai siūlomas reguliavimas numato, pavyzdžiui, suteikti išimtines teises ūkio subjektui vykdyti ūkinę veiklą, nustatyti ribotą ūkio subjektų, galinčių vykdyti tam tikrą ūkinę veiklą, skaičių, riboti ūkio subjektų galimybes nustatyti savo prekių ar paslaugų kainas, suteikti išskirtinį statusą tam tikriems ūkio subjektams ar jų grupėms ir kitais atvejais.

Vadovaujantis teismų praktika, neatliktas privalomas poveikio vertinimas gali būti pagrindas pripažinti teisės aktą neteisėtai priimtu.

Atnaujinta: 2023 11 15