Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


PRADĖTAS TYRIMAS DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VEIKSMŲ, SUSIJUSIŲ SU KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMU

2013 02 28

Konkurencijos taryba 2013 m. vasario 28 d. posėdyje nutarė pradėti tyrimą dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimo pavesti UAB „Molėtų švara“ (toliau – Bendrovė) eksploatuoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams.

Konkurencijos taryba vertins, ar šis sprendimas, kuriuo be konkurso ar kitos konkurenciją užtikrinančios procedūros Bendrovei iki 2014 m. gruodžio 31 d. pavesta eksploatuoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą Molėtų mieste ir rajone, gali suteikti privilegijas Bendrovei ir diskriminuoti kitas atliekų tvarkymu užsiimančias įmones ar jų grupes, dėl ko būtų sukurtos skirtingos konkurencijos sąlygos atitinkamoje rinkoje veikiančioms įmonėms.

Tyrimo pradėjimas rodo, kad yra pagrindas įtarti galimą pažeidimą, tačiau tai dar nereiškia, kad toks pažeidimas egzistuoja.

Pastabos

(1) Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalis nustato, kad viešojo administravimo subjektai, įgyvendindami pavestus uždavinius, susijusius su ūkinės veiklos reguliavimu Lietuvos Respublikoje, privalo užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę.

(2) Šio straipsnio 2 dalis draudžia administravimo subjektams priimti teisės aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.

(3) Komunalinių atliekų tvarkymo sistema Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme apibrėžiama kaip organizacinių, techninių ir teisinių priemonių visuma, susijusi su savivaldybių funkcijų įgyvendinimu atliekų tvarkymo srityje.

 

Komunikacijos skyrius

Atstovė viešiesiems ryšiams