BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

PRADĖTAS TYRIMAS DĖL PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS SUDARYTŲ VIDAUS SANDORIŲ

2023 05 15

Konkurencijos taryba pradėjo tyrimą dėl Panevėžio miesto savivaldybės sprendimų, susijusių su komunalinių atliekų tvarkymu, atitikties Konkurencijos įstatymo reikalavimams.

Institucija atkreipė dėmesį į Panevėžio miesto savivaldybės administracijos sudarytus vidaus sandorius su savivaldybei priklausančia akcine bendrove „Panevėžio specialus autotransportas“, kuriai pavestos teikti komunalinių atliekų tvarkymo ir komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių bei popieriaus atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir jų vežimo paslaugos.

Konkurencijos taryba įtaria, kad savivaldybė sudarė vidaus sandorius su bendrove neatlikusi konkurencingos procedūros. Tyrimo metu bus aiškinamasi, ar savivaldybė galėjo sudaryti nevienodas konkurencijos sąlygas savo bendrovei bei komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas potencialiai galintiems teikti ūkio subjektams ir tokiais veiksmais pažeidė Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimus.

Konstitucinis Teismas yra išaiškinęs, jog savivaldybės gali pavesti teikti viešąsias paslaugas sudarydamos vidaus sandorį tik išimtiniu atveju. Prieš sudarant vidaus sandorį, turi būti įvertinta tokio sprendimo įtaka sąžiningai konkurencijai, t. y. tai, ar sudarant vidaus sandorį konkrečiam viešosios paslaugos teikėjui neteikiama privilegijų, nediskriminuojami kiti šioje rinkoje veikiantys ūkio subjektai.

Sprendimas pradėti tyrimą rodo, jog yra pagrindas įtarti galimą Konkurencijos įstatymo pažeidimą, tačiau tai nereiškia, kad toks pažeidimas egzistuoja.

Konkurencijos įstatymas nustato pareigą viešojo administravimo subjektams užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę vykdant jiems pavestus uždavinius, susijusius su ūkinės veiklos reguliavimu. Viešojo administravimo subjektams draudžiama priimti teisės aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.

Atnaujinta: 2023 05 15