BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

PRELIMINARIOS KT IŠVADOS: UAB  CONCRETUS MATERIALS, KARTU SU UAB „VILNIAUS BETONAS“ IR UAB „GG INVESTMENT“ NEPATEIKĖ REIKŠMINGOS INFORMACIJOS APIE KONCENTRACIJĄ  

2016 07 01

Konkurencijos taryba baigė tyrimą ir preliminariai nustatė, kad UAB Concretus Materials, kartu su UAB „Vilniaus betonas“ ir UAB „GG Investment“ (toliau – Bendrovės),  2012 m. gruodžio 27 d.  pranešime apie koncentraciją UAB Concretus Materials įsigyjant iki 51 procentų AB „Akmenės cementas“ akcijų pateikė ne visą ir netikslią informaciją, reikalingą tinkamai įvertinti sandorį.

Konkurencijos tarybos preliminariu vertinimu, Bendrovės nenurodė su AB „Akmenės cementas“ susijusių ūkio subjektų – UAB „Medis ir betonas“ ir VšĮ „Naujosios Akmenės sanatorija“ bei su šių bendrovių veikla susijusios informacijos, be to neteisingai nurodė koncentracijoje dalyvaujančių bendrovių paskutinių metų pajamas. Konkurencijos tarybos vertinimu, nepateikta informacija turėjo lemiamos reikšmės vertinant koncentracijos pasekmes rinkai. Konkurencijos taryba už šį procedūrinį pažeidimą UAB Concretus Materials bei šią bendrovę valdančioms UAB „GG Investment“ ir UAB „Vilniaus betonas“ siūlo skirti Konkurencijos įstatymo 36 straipsnio 3 dalyje numatytą baudą.

UAB Concretus Materials 2013 m. balandžio 23 d. atsisakė ketinimų įgyti AB „Akmenės cementas“ akcijų po Konkurencijos tarybos preliminarių išvadų, kad koncentracija galėtų reikšmingai susilpninti konkurenciją cemento, betono mišinio, gelžbetonio ir aplinkos tvarkymo betono gaminių rinkose.

Pastabos:

  1. Išsiųsdami pranešimą, Konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai informuoja įstatymo pažeidimu įtariamus asmenis apie tyrimo išvadas, tačiau tyrimo išvadų išsiuntimas nereiškia, kad įstatymo pažeidimas jau yra nustatytas. Pranešimas apie tyrimo išvadas yra dokumentas, kurį, baigę tyrimą, parengia Konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai ir siunčia tyrimu suinteresuotiems asmenims. Šis dokumentas nėra viešai skelbiamas.

  2. Drauge su pranešimu, pažeidimu įtariami asmenys gauna galimybę susipažinti su tyrimo medžiaga bei raštu pateikti savo paaiškinimus. Paaiškinimai taip pat gali būti teikiami žodžiu per posėdį, kuriame yra išklausomi pažeidimu įtariami asmenys ir kiti suinteresuoti asmenys. Konkurencijos taryba, priimdama galutinį sprendimą, įvertina ir atsižvelgia į visus paaiškinimus.
Atnaujinta: 2016 09 01