Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

PRELIMINARIOS KT TYRĖJŲ IŠVADOS: UAB „LINDO“ ĮGIJO BENDROVES NEPRANEŠUSI KONKURENCIJOS TARYBAI IR NEGAVUSI LEIDIMO

2015 06 10

Konkurencijos taryba baigė tyrimą dėl UAB „Lindo“, (toliau – Bendrovė) veiksmų, kuriais Bendrovė įgijo po 100 proc. UAB „Kauno skalbykla“ ir UAB „Aglaja“ akcijų prieš tai nepranešusi Konkurencijos tarybai ir negavusi institucijos leidimo.

Tyrimo metu buvo nustatyta, kad UAB „Lindo“, įgijusi bendrovių akcijas, apie tai Konkurencijos tarybą informavo ir teisės aktų reikalavimus atitinkantį pranešimą apie koncentraciją pateikė  tik po daugiau nei 5 mėnesių nuo akcijų įgijimo. Išnagrinėjusi pranešimą Konkurencijos taryba suteikė leidimą vykdyti koncentraciją. Preliminariu Konkurencijos tarybos ekspertų vertinimu, UAB „Lindo“, įgijusi po 100 proc. bendrovių akcijų, prieš tai nepranešusi Konkurencijos tarybai ir negavusi jos leidimo, pažeidė Konkurencijos įstatymą. Už šį pažeidimą Bendrovei siūloma skirti Konkurencijos įstatymo 36 straipsnio 1 dalyje numatytą sankciją.

„Norėčiau pažymėti, kad pranešimas apie koncentraciją nėra tik formalumas. Dėl įmonių koncentracijos įvykę rinkos pokyčiai gali apriboti konkurenciją ir taip sukelti realias neigiamas pasekmes vartotojams, pavyzdžiui, padidinti paslaugų kainas dėl sumažėjusio rinkos dalyvių skaičiaus ir susilpnėjusios konkurencijos tam tikrame sektoriuje. Dėl šios priežasties koncentracija gali būti įgyvendinta tik gavus Konkurencijos tarybos leidimą,“- sako Konkurencijos tarybos pirmininkas, Šarūnas Keserauskas.

Konkurencijos taryba pažymi, jog koncentracijų vykdymo priežiūra yra atliekama siekiant užkirsti kelią įmonėms stiprinti turimą dominuojančią padėtį ar ją įgyti įgyvendinant koncentracijas, tuo sudarant grėsmę veiksmingai konkurencijai ir vartotojų interesams. Todėl koncentracijos įgyvendinimas nepranešus apie tai Konkurencijos tarybai ir negavus jos leidimo prieš koncentracijos įgyvendinimą yra pavojingas Konkurencijos įstatymo pažeidimas, nepriklausomai nuo to, ar dėl koncentracijos įgyvendinimo buvo apribota konkurencija.

Pastabos:

1. Išsiųsdami pranešimą, Konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai informuoja įstatymo pažeidimu įtariamus asmenis apie tyrimo išvadas, tačiau tyrimo išvadų išsiuntimas nereiškia, kad įstatymo pažeidimas jau yra nustatytas. Pranešimas apie tyrimo išvadas yra dokumentas, kurį, baigę tyrimą, parengia Konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai ir siunčia tyrimu suinteresuotiems asmenims. Šis dokumentas nėra viešai skelbiamas.

2. Drauge su pranešimu, pažeidimu įtariami asmenys gauna galimybę susipažinti su tyrimo medžiaga bei raštu pateikti savo paaiškinimus. Paaiškinimai taip pat gali būti teikiami žodžiu per posėdį, kuriame yra išklausomi pažeidimu įtariami asmenys ir kiti suinteresuoti asmenys. Konkurencijos taryba, priimdama galutinį sprendimą, įvertina ir atsižvelgia į visus paaiškinimus.

Atstovė viešiesiems ryšiams