Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

PRIEŠ KONKURENCIJOS RIBOJIMĄ – BENDROMIS JĖGOMIS

2011 06 16

Konkurencijos taryba ir Viešųjų pirkimų tarnyba imasi bendrų veiksmų, siekdamos užtikrinti viešųjų pirkimų skaidrumą ir realią konkurenciją. Valstybės institucijos susitarė atskirti kompetencijas vertindamos vidaus sandorius ir inicijuoti teisės aktų, kurie reglamentuoja susijusių ūkio subjektų dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose, pakeitimus.

Neseniai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui nusprendus, kad vidaus sandoriams konkurencijos teisės reikalavimai nėra taikytini, sutarta, kad Viešųjų pirkimų tarnyba yra kompetentinga nagrinėti ir vertinti perkančiųjų organizacijų sudarytų sutarčių pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalį, kurioje įtvirtinta išimtis, leidžianti sudaryti vidaus sandorius, atitiktį šiame straipsnyje nustatytiems vidaus sandorio kriterijams. Konkurencijos taryba nagrinės atvejus, kuriems taikomi kiti Lietuvos Respublikos įstatymai (Kelių transporto kodeksas, Atliekų tvarkymo įstatymas), tiesiogiai įtvirtinantys galimybę institucijoms sudaryti sutartį su jų kontroliuojamomis įmonėmis be konkurencingos atrankos procedūros, kai tokiais atvejais nėra taikomas Viešųjų pirkimų įstatymas.

Vidaus sandorių kontrolę turėtų dar labiau sustiprinti ir Prezidentės Seimui pateikti Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai. Juose numatyta riboti vidaus sandorių pasirinkimo galimybę, ją susiejant su konkurencijos atitinkamoje rinkoje nebuvimu.

Siekiant užtikrinti realią konkurenciją, būtina koreguoti ir teisės aktus, reglamentuojančius susijusių ūkio subjektų dalyvavimą tame pačiame viešajame pirkime. Dabar galiojantys teisės aktai leidžia susijusiems ūkio subjektams dalyvauti tame pačiame pirkime, neatskleidžiant šios aplinkybės. Taip gali būti apribojamas savarankiškų ūkio subjektų dalyvavimas pirkime ir neužtikrinama reali konkurencija (pavyzdžiui, apklausos būdu pakvietus kelis tiekėjus, apie pirkimą gali būti informuoti ir jame dalyvauti tik susiję ūkio subjektai). Neturint informacijos apie viešojo pirkimo dalyvių tarpusavio ryšius, sunkiau nustatyti ir draudžiamus susitarimus tarp jų.

Konkurencijos tarybos ir Viešųjų pirkimų tarnybos nuomone, reikėtų keisti dabartinę Tiekėjo sąžiningumo deklaraciją ir joje nurodyti, kad tiekėjas visais atvejais privalo deklaruoti ūkio subjektų, su kuriais yra susijęs Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, sąrašą. Taip pat Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtinti perkančiųjų organizacijų pareigą užtikrinti, kad neskelbiamuose mažos vertės pirkimuose, vykdant kelių tiekėjų apklausą, dalyvautų ne mažiau kaip 3 nesusiję ūkio subjektai.

                                                                 Daugiau informacijos:  

Palmira Kvietkauskienė                                                                                                            Aušra Pocienė

Konkurencijos taryba                                                                                                                Viešųjų pirkimų tarnyba

Tel. (8 5) 279 1174                                                                                                                     Tel. (8 5) 219 7012

Faks. (8 5) 212 6492                                                                                                                   Mob. 867956305

El.p. kviet@konkuren.lt                                                                                                             El.p. Ausra.Pociene@vpt.lt

Atstovė viešiesiems ryšiams