BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

PRIIMTAS TEISĖS AKTAS, SUSIJĘS SU VALSTYBĖS PAGALBOS EKSPERTIZĖS ATLIKIMO IR PAGALBOS GRĄŽINIMO TVARKA

Vyriausybė pakeitė valstybės pagalbos arba nereikšmingos (de minimis) pagalbos priemonių projektų ekspertizės atlikimo, išvadų ir rekomendacijų teikimo taisykles, taip pat patvirtino naujai parengtą Neteisėtos ar nesuderinamos valstybės pagalbos arba nereikšmingos (de minimis) pagalbos grąžinimo procedūros aprašą.

Seimas 2023 m. birželį priėmė Konkurencijos įstatymo pataisas, kurios numato visų pagalbos teikėjų pareigą pagalbos priemones derinti su Konkurencijos taryba Vyriausybės nustatyta tvarka, tokiu būdu mažinant neteisėtos ir (arba) su ES vidaus rinka nesuderinamos pagalbos suteikimo tikimybę savivaldybių lygmenyje. Taip pat įstatyme reglamentuotas neteisėtos ir nesuderinamos valstybės pagalbos susigrąžinimas.

Atsižvelgdama į minėtas Konkurencijos įstatymo pataisas, Vyriausybė 2023 m. gruodį patvirtino atnaujintas Valstybės pagalbos arba nereikšmingos (de minimis) pagalbos priemonių projektų ekspertizės atlikimo, išvadų ir rekomendacijų teikimo, pranešimų ir kitos informacijos apie valstybės pagalbą pateikimo Europos Komisijai taisykles, kuriomis turi vadovautis visi pagalbos teikėjai (pavyzdžiui, ir savivaldybės).

Taisyklėse reglamentuota Konkurencijos tarybos rekomendacijų dėl pareigos išieškoti pagalbos teikėjo suteiktą pagalbą teikimo tvarka, be to, siekiant užtikrinti daugiau aiškumo pagalbos priemonių projektų rengėjams, geresnę pagalbos priemonių projektų kokybę bei sklandesnį derinimo procesą, pagalbos teikėjams numatyta pareiga kartu su priemonės projektu Konkurencijos tarybai pateikti užpildytą atitikties valstybės pagalbos taisyklėms lentelę. Dokumente patikslinti ir ekspertizės atlikimo terminai bei informacijos pateikimo Europos Komisijai tvarka.

Vyriausybė taip pat patvirtino naujai parengtą Neteisėtos ar nesuderinamos valstybės pagalbos arba nereikšmingos (de minimis) pagalbos grąžinimo procedūros aprašą, įskaitant ir sprendimų dėl neteisėtos ar nesuderinamos pagalbos grąžinimo standartines formas, pateiktas aprašo prieduose.

Aprašo nuostatos sudarys sąlygas atkurti iki neteisėtos ir (arba) su ES vidaus rinka nesuderinamos pagalbos išmokėjimo ES vidaus rinkoje buvusią padėtį, pašalinant konkurencijos iškraipymą, atsiradusį dėl pagalbos gavėjo neteisėtai įgyto pranašumo. Be to, padidės tikimybė, kad neteisėta pagalba bus išieškota ES teisės aktuose nustatytais terminais, ir Lietuvai nebus pritaikytos Sutartyje dėl ES veikimo nustatytos sankcijos.

Atnaujinta: 2024 01 02