Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

PRIIMTI NUTARIMAI DĖL NELEISTINOS LYGINAMOSIOS REKLAMOS

2002 07 11

Konkurencijos taryba posėdyje, apsvarsčiusi baigtų tyrimų išvadas ir išklausiusi suinteresuotų šalių paaiškinimus, priėmė nutarimus dėl skelbtų lyginamųjų reklamų atitikimo Reklamos įstatymo reikalavimus.

UAB „Vilniaus Vista“ skelbimas pripažintas neleistina lyginamąja reklama

UAB „Raitas“, Lietuvoje atstovaujančios firmai „Nissan“, prašymu buvo atliktas tyrimas dėl UAB „Vilniaus Vista“ reklaminio skelbimo. UAB „Vilniaus Vista“ („Mazda“ autocentras) gegužės mėn. dienraštyje „Lietuvos rytas“ išspausdino tokio turinio reklamą: “Išbandykite NISSAN PRIMERA! Kad žinotumėte, kodėl pasirinkote MAZDA 6“. UAB „Raitas“ teigė, kad toks lyginamosios reklamos tekstas pažeidžia jų, kaip konkurentų, interesus.

Automobiliai „Nissan Primera“ ir „Mazda 6“ yra japonų gamybos dviejų konkuruojančių firmų prekės. Minimoje reklamoje šios prekės - automobiliai- lyginamos neobjektyviai, kadangi nenurodomos jų esminės, patikrinamos ir būdingos prekių savybės, kurias įvertinę vartotojai rinktųsi automobilį. Dėl to galima manyti, kad minėta reklama netiesiogiai siekta menkinti automobilio „Nissan Primera“ prestižą bei įvaizdį bei diskredituoti jį kito lyginamo automobilio „Mazda 6“ atžvilgiu. Konkurencijos tarybos nuomone, tokiu būdu vartotojams buvo teikiama išankstinė nuostata, kad automobilis „Mazda 6“ yra patrauklesnis lyginant jį su „Nissan Primera“.

Konkurencijos taryba nutarė, kad tokiais veiksmais UAB „Vilniaus Vista“ pažeidė Reklamos įstatymo 6 straipsnio reikalavimus ir pripažino minėtą reklamą neleistina lyginamąja reklama.

UAB „Tele2“ skelbta reklama pripažinta neleistina ir bendrovė įpareigota ją paneigti

Konkurencijos taryba priėmė nutarimą dėl UAB „Tele2“ spaudoje ir per televiziją skelbtos reklamos, kurioje buvo teigiama, kad šios bendrovės taikoma išankstinio mokėjimo už pokalbius mobiliuoju telefonu paslauga yra pati pigiausia. Reklamoje lyginant UAB „Tele2“ ir kitų mobiliojo ryšio bendrovių UAB „Omnitel“ bei UAB „Bitė GSM“ išankstinio mokėjimo paslaugų kainas, buvo pasiremta Baltijos ekonomikos vadybos instituto išvadomis. Konkurencijos taryba nutarė, kad UAB „Tele2“ lyginamojoje reklamoje naudoti teiginiai „Jūs gaunate tą patį, o mokate?“ bei „Vidutinė minutės kaina“ pažeidė Reklamos įstatymo 6 straipsnio reikalavimus, todėl ši reklama neleistina. UAB „Tele2“ įspėta, kad jai gali būti skirtos Reklamos įstatyme nustatytos baudos, jeigu tokia lyginamoji reklama bus toliau naudojama. Taip pat UAB „Tele2“ įpareigota nustatyta tvarka paneigti nurodytą reklamą.

Tyrimas buvo pradėtas UAB „Omnitel“ ir UAB „Bitės GSM“ prašymu. Pagal Reklamos įstatymo reikalavimus lyginamoji reklama leidžiama, jeigu joje objektyviai lyginamos viena ar daugiau esminių, tikrinamų ir būdingų prekių ar paslaugų savybių, taip pat gali būti lyginama ir jų kaina. Minimoje reklamoje buvo remiamasi Baltijos ekonomikos vadybos instituto studijos išvadomis, tačiau šis institutas išvadose pateikė ne vidutinę minutės kainą, kaip buvo teigiama reklamoje, o sąlyginį vienos pokalbio minutės vidurkį. Šie rodikliai nėra tapatūs, nes Instituto pateiktas rodiklis buvo skaičiuojamas padarius tam tikras prielaidas. Tuo tarpu siekiant objektyviai palyginti kainas, turėtų būti lyginamos mobilaus ryšio operatorių kainos esant vienodoms skambinimo sąlygoms: dieną, naktį, savame ar svetimame tinkle, siunčiant SMS žinutes ir pan. Sąvoka „vidutinė minutės kaina“ palyginimui šiuo atveju nenaudotina, kadangi skirtingų operatorių teikiamų paslaugų kainos tomis pačiomis sąlygomis skiriasi ir todėl jų vidurkis neatspindi realios padėties. Todėl UAB „Tele2“ skelbta reklama, lyginanti atskirų operatorių teikiamos išankstinio mokėjimo paslaugos „vidutinę minutės kainą“, reklamoje nenurodžius skaičiavimo metu padarytų prielaidų, neatitinka Reklamos įstatyme numatytų sąlygų, kurioms esant lyginamoji reklama leidžiama.

Atstovė viešiesiems ryšiams