BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

Priimtomis Konkurencijos įstatymo pataisomis nustatyta asmeninė ūkio subjektų vadovų atsakomybė

2011 04 21

Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyriaus pranešimas

Seimas priėmė Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės teiktas Konkurencijos įstatymo pataisas (projektas Nr. XIP-2510(3), kuriomis nustatoma asmeninė ūkio subjektų (juridinių asmenų) vadovų (fizinių asmenų) atsakomybė. Už šias pataisas balsavo 95 Seimo nariai, prieš balsavusiųjų nebuvo, 7 parlamentarai susilaikė.

Pagal Konkurencijos įstatymo pakeitimus ūkio subjekto vadovui už prisidėjimą prie ūkio subjekto sudaryto draudžiamo konkurentų susitarimo ar piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi galės būti apribojama teisė nuo 3 iki 5 metų eiti viešojo ir (arba) privataus juridinio asmens vadovo pareigas, būti viešojo ir (arba) privataus juridinio asmens kolegialaus priežiūros ir (arba) valdymo organo nariu. Ūkio subjekto vadovui už šį nusižengimą taip pat įtvirtinta galimybė papildomai skirti piniginę baudą iki 50 tūkst. litų.

Seimas taip pat nuo 3 iki 5 metų pratęsė laikotarpį, kai ūkio subjektams už šio įstatymo pažeidimus galės būti taikomos sankcijos. Šis laikotarpis bus skaičiuojamas nuo pažeidimo padarymo dienos, o esant tęstiniam ar trunkamajam pažeidimui - nuo paskutinių veiksmų atlikimo ar nutraukimo dienos. Sankcijų taikymo terminas bus sustabdomas, kai Konkurencijos taryba atliks tyrimą, kai teismas stabdys šios tarnybos atliekamą tyrimą arba teisme bus nagrinėjamas ginčas dėl Konkurencijos tarybos sprendimo taikyti sankcijas. Kaip tvirtinama dokumento aiškinamajame rašte, tokiu būdu bus pašalintos prielaidos ūkio subjektams nepagrįstai išvengti atsakomybės už jų įvykdytus konkurenciją ribojančius veiksmus.

Aiškinamajame rašte pažymima, kad dažnai už ūkio subjekto padarytus Konkurencijos įstatymo pažeidimus (už ūkio subjekto sudarytus draudžiamus konkurentų susitarimus ar piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi) atsakingi būtent jų vadovai - fiziniai asmenys, tačiau už Konkurencijos įstatymo pažeidimus skyrus sankciją juridiniam asmeniui, ūkio subjekto vadovai, asmeniškai prisidėję prie šio įstatymo pažeidimų padarymo, sąžiningos konkurencijos taisyklių pažeidimo, išvengia atsakomybės ir nepatiria jokių neigiamų pasekmių. Šie įstatymo pakeitimai, kaip anksčiau yra minėjusi Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja Solveiga Cirtautienė, padės įtvirtinti papildomas priemones, kurios užtikrintų efektyvesnę sąžiningos konkurencijos apsaugą ir padėtų veiksmingiau kovoti su Konkurencijos įstatymo pažeidimais, kuriais daroma žala asmenų, visuomenės ir valstybės interesams, užkirstų kelią ūkio subjektams išvengti atsakomybės.

Atstovė viešiesiems ryšiams
Atnaujinta: 2016 01 12