Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

PRIIMTOS PATAISOS UŽTIKRINS EFEKTYVESNĘ KONKURENCIJOS TARYBOS VEIKLĄ

2012 03 22

Seimas priėmė Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės teiktas Konkurencijos įstatymo pataisas (projektas Nr. XIP-3615 (4), kuriomis siekiama sudaryti sąlygas efektyvesnei Konkurencijos tarybos veiklai. Už įstatymo pakeitimus balsavo 93 Seimo nariai, prieš balsavusių nebuvo, susilaikė 15 parlamentarų.

Seimas priimtu naujos redakcijos įstatymu nutarė sustiprinti Konkurencijos tarybos galias. Pagal pakeitimus Konkurencijos tarybai bus suteikiami platesni pažeidimų tyrimo ir įrodymų rinkimo įgaliojimai: teisė visą reikiamą informaciją gauti iš bet kokių fizinių ar juridinių asmenų, vykdyti rinkos stebėseną ir teikti privalomus svarstyti pasiūlymus dėl konkurencijai reikšmingų teisės aktų tobulinimo, galimybė naudotis elektroninių ryšių paslaugų teikėjų kaupiamais duomenimis apie ūkio subjektų susižinojimą, įgaliojimai nuo atsakomybės atleisti savo iniciatyva bendradarbiaujančius ir vertingos informacijos teikusius buvusius pažeidėjus, atlikti išsamius rinkų tyrimus.

„Šiuo metu Konkurencijos taryba iš esmės yra įpareigota atlikti tyrimus visais be išimties atvejais, kai tik egzistuoja net ir mažiausia galimybė nustatyti ir įrodyti konkretų konkurencijos taisyklių pažeidimą, nors tokie pažeidimai yra nebeaktualūs ar tokie veiksmai susiję išimtinai tik su kelių ūkio subjektų tarpusavio ginču, kurį jie galėtų išspręsti teismuose“, – teigiama dokumento aiškinamajame rašte. Priimtomis pataisomis Konkurencijos tarybai sudaroma teisė nusistatyti veiklos prioritetus, kurie siekiant skaidrumo bus skelbiami viešai. Remdamasi šiais prioritetais Konkurencijos taryba turės galimybę pagrindinius savo žmogiškuosius ir finansinius išteklius skirti pačių pavojingiausių Konkurencijos įstatymo pažeidimų tyrimams.

Įstatymo pakeitimais įtvirtinama lankstesnė ir aiškiau reglamentuota Konkurencijos tarybos atliekamų pažeidimų tyrimo procedūra. Priimtos pataisos nustato, kad Konkurencijos taryba baigti konkurenciją ribojančių veiksmų tyrimą turės ne vėliau kaip per 5 mėnesius nuo nutarimo pradėti tyrimą priėmimo dienos, motyvuotu nutarimu kiekvieną kartą šį terminą galės pratęsti ne ilgiau kaip 3 mėnesiams.

Teisės akto pakeitimais taip pat nustatyta, kad Konkurencijos taryba bus savarankiška valstybės įstaiga, atskaitinga Seimui, vykdanti valstybinę konkurencijos politiką ir prižiūrinti, kaip laikomasi šio įstatymo. Konkurencijos taryba, atlikdama įstatymų nustatytas funkcijas, sprendimus priims savarankiškai ir nepriklausomai.

Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyriaus pranešimas

Atstovė viešiesiems ryšiams