BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

RAUTAKIRJA OY LEISTA VYKDYTI KONCENTRACIJĄ SU SĄLYGOMIS IR ĮPAREIGOJIMAIS

2008 01 09

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, išnagrinėjusi Rautakirja Oy 2007 m. spalio 17 d. pateiktą pranešimą apie koncentraciją įsigyjant 100 proc. UAB „Impress Teva“ akcijų, leido vykdyti šią koncentraciją nustačiusi konkrečius įpareigojimus ir koncentracijos vykdymo sąlygas.

Rautakirja Oy valdo 51 proc. UAB „Impress Teva“ akcijų, todėl likusio akcijų paketo įsigijimą Konkurencijos taryba įvertino kaip bendros kontrolės pasikeitimą į vienvaldę. Pranešime dėl koncentracijos nurodytas koncentracijos tikslas - pradėti teikti daugiau logistikos ir kitų su spaudos platinimu susijusių paslaugų leidėjams, leidykloms ir platintojams.

Konkurencijos taryba, siekdama visapusiškai įvertinti numatomos koncentracijos poveikį konkurencijai spaudinių platinimo rinkoje Lietuvoje, apklausė leidėjus, spaudos platintojus apie padėtį rinkoje ir išanalizavo jų pateiktus argumentus, susijusius su galimomis šios koncentracijos pasekmėmis. Buvo įvertintas Rautakirja Oy pateiktas įsipareigojimų paketas irsusijusio ūkio subjekto – UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūros veikla. Atsižvelgus į tai, numatytos sąlygos, kurios turėtų užtikrinti, kad rinkoje bus veikiama nenusižengiant konkurencijos taisyklėms.

Priimtame nutarime dėl leidimo vykdyti koncentraciją Rautakirja Oy įsigyjant 100 proc. UAB „Impress Teva“ akcijų nustatyta nemažai konkrečių sąlygų ir įpareigojimų. Viena svarbiausių - UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra turi būti atvira visiems leidinių (spaudinių) tiekėjams (leidėjai, platintojai, leidyklos), nepriklausomai nuo jų tiekimo būdo (tiesiogiai ar per UAB „Impress Teva“). UAB „Impress Teva“ ir UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra negali būti reorganizuojamos, jas sujungiant ar vieną prie kitos prijungiant, be išankstinio Konkurencijos tarybos leidimo; įmonių apskaitos turi būti atskiros su aiškia visų su mažmeniniu ir didmeniniu spaudinių platinimu susijusių teikiamų paslaugų pajamų ir išlaidų struktūra. Be to, Rautakirja Oy privalo užtikrinti, kad UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra viešai skelbtų patekimo į spaudos kioskus kokybės ir paslaugų teikimo reikalavimus (atskirai nurodant reikalavimus dienraščiams). Taip pat Rautakirja Oy privalo užtikrinti, kad UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra, nustatydama patekimo į spaudos kioskus ir paslaugų teikimo reikalavimus, vadovausis Konkurencijos tarybos nutarime išdėstytais principais.

Konkurencijos tarybos nutarime numatyta nemažai kitų svarbių sąlygų ir įpareigojimų, susijusių su komisinio atlyginimo sistemos teisingumu ir skaidrumu, sutarčių sudarymo principais, siekiant užtikrinti, kad į sutartis su leidinių tiekėjais ir spaudos platinimo mažmenininkais Lietuvoje nebūtų įtraukta jokių nuostatų dėl išimtinių spaudos platinimo sąlygų, kad distribucijos tinklas būtų atviras visiems leidėjams, leidykloms ir mažmenininkams. Rautakirja Oy privalo užtikrinti, kad ir UAB „Impress Teva“, ir UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra nesiims jokių konkurencijos taisyklėms prieštaraujančių veiksmų, vien tik siekdamos išstumti konkurentus iš Lietuvos rinkos.

Už nustatytų sąlygų ir įpareigojimų vykdymo priežiūrą bus atsakingas nepriklausomas stebėtojas, kurio kandidatūrą ir sutarties su stebėtoju projektą Rautakirja Oy privalo pateikti Konkurencijos tarybai. Nepriklausomas stebėtojas turės spręsti ginčus tarp rinkos dalyvių ir teikti ataskaitas apie įpareigojimų įvykdymą ir laikymąsi.

Išsamų nutarimo tekstą galima rasti Konkurencijos tarybos interneto svetainės www. konkuren.lt skyriuje Koncentracijos kontrolė.

Atstovė viešiesiems ryšiams
Atnaujinta: 2016 06 22