Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

SAVIVALDYBĖS ĮPAREIGOTOS PAKEISTI KONKURENCIJĄ RIBOJANČIAS NUOSTATAS, SUSIJUSIAS SU REGIONINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRŲ VEIKLA

2008 12 24

Konkurencijos taryba, įvertinusi atlikto tyrimo išvadas, pripažino, kad dalies savivaldybių priimtų sprendimų ir/ar jų pagrindu sudarytų sutarčių nuostatos, kiek jos yra susijusios su komunalinių atliekų naudojimo ir šalinimo funkcijų pavedimu regioniniams atliekų tvarkymo centrams (RATC), nesudarant vienodų konkurencijos sąlygų kitiems ūkio subjektams teikti šias paslaugas, prieštarauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams.

Konkurencijos taryba konstatavo, kad Klaipėdos miesto savivaldybė, Kretingos rajono savivaldybė, Neringos savivaldybė, Palangos miesto savivaldybė, Skuodo rajono savivaldybė, Šilutės rajono savivaldybė, Akmenės rajono savivaldybė, Joniškio rajono savivaldybė, Kelmės rajono savivaldybė, Pakruojo rajono savivaldybė, Radviliškio rajono savivaldybė, Šiaulių miesto savivaldybė, Mažeikių rajono savivaldybė, Plungės rajono savivaldybė, Rietavo savivaldybė ir Telšių rajono savivaldybė savo priimtais sprendimais ir/ar jų pagrindu sudarytomis sutartimis be konkurso ar kitos konkurenciją užtikrinančios procedūros pavedė atitinkamai UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“, VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ ir UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ teikti komunalinių atliekų naudojimo ir/ar šalinimo paslaugas išimtinėmis teisėmis. Tokiu būdu minimos savivaldybės privilegijavo regioninius atliekų tvarkymo centrus bei diskriminavo kitus, analogišką veiklą galinčius vykdyti ūkio subjektus, sudarydamos skirtingas konkurencijos atitinkamose rinkose sąlygas. Šios savivaldybės neužtikrino sąžiningos konkurencijos tarp ūkio subjektų sąlygų nei prieš suteikdamos išimtines teises RATC, nei po šių teisių suteikimo, kadangi nesudarė galimybių kitiems ūkio subjektams pasinaudoti vienodomis su šiais centrais veiklos sąlygomis ir sąžiningos konkurencijos teikiamomis veiklos atitinkamoje rinkoje galimybėmis.

Priimtu nutarimu Konkurencijos taryba įpareigojo šias savivaldybes pakeisti nurodytas priimtų sprendimų ir/ar jų pagrindu sudarytų sutarčių nuostatas taip, kad jos neprieštarautų Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams. Taip pat pasiūlyta savivaldybėms peržiūrėti visus su komunalinių atliekų tvarkymo veikla susijusius jų sprendimus (pavyzdžiui, atliekų tvarkymo taisykles), kiek jų nuostatos yra susijusios su komunalinių atliekų naudojimo ir šalinimo funkcijų pavedimu regioniniams atliekų tvarkymo centrams, ir, esant prieštaravimui Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams, šias nuostatas atitinkamai pakeisti. Konkurencijos tarybos nustatytus įpareigojimus savivaldybės turės įvykdyti per 6 mėnesius.

Tyrimas buvo atliktas Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacijos prašymu kilus įtarimų, kad savivaldybių sprendimai, kuriais RATC suteiktos teisės vykdyti atliekų tvarkymo sistemos ne tik administracines funkcijas, bet taip pat ir atliekų tvarkymo ūkinę veiklą (atliekų surinkimą, atliekų vežimą, jų naudojimą bei šalinimą), gali pažeisti Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimus.

Konkurencijos įstatymo 4 straipsnis draudžia valstybės valdymo ir savivaldos institucijoms priimti teisės aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.

Įvertinusi tyrimo išvadas, Konkurencijos taryba priėjo prie išvados, kad savivaldybės savo sprendimais be konkurso ar kitos konkurenciją tarp ūkio subjektų užtikrinančios procedūros pavesdamos komunalinių atliekų naudojimą ir/ar šalinimą vykdyti RATC, neužtikrino sąžiningos konkurencijos laisvės analogiškas paslaugas galintiems teikti ūkio subjektams. Tokiu būdu RATC buvo suteiktos išimtinės teisės atitinkamų apskričių teritorijose vykdyti ūkinę veiklą – teikti komunalinių atliekų naudojimo ir/ar šalinimo paslaugas. Išimtines teises suteikus vienam ūkio subjektui, kiti ūkio subjektai nebetenka galimybės patekti į atitinkamą rinką arba yra priversti pasitraukti iš jos. Tuo tarpu išimtines teises gavęs ūkio subjektas iš viso nesusiduria su konkurencija. Be to, išimtines teises gavusiam ūkio subjektui suteikiama akivaizdi privilegija kitų ūkio subjektų atžvilgiu ir jam sudaromos išskirtinės sąlygos veikti atitinkamoje rinkoje. Dėl šių aplinkybių kitiems ūkio subjektams nebuvo sudarytos vienodos konkurencijos su RATC sąlygos dėl galimybės teikti komunalinių atliekų naudojimo ir šalinimo paslaugas atitinkamose rinkose Klaipėdos, Šiaulių ir Telšių apskrityse. Išimtinių teisių suteikimas RATC be konkurso ar kitokios konkurenciją tarp ūkio subjektų užtikrinančios procedūros ne tik neužtikrino sąžiningos konkurencijos tarp tokias pačias paslaugas teikiančių ar galinčių teikti ūkio subjektų, tačiau taip pat nesudaro galimybių kitiems ūkio subjektams laisvos konkurencijos teikiamomis galimybėmis pasinaudoti ir ateityje, ypač kai tokiu būdu išimtinės teisės yra suteikiamos aiškiai neapibrėžtam laikotarpiui.

Pasirašydamos RATC steigimo sutartis savivaldybės įsipareigojo sukurti regioninę atliekų tvarkymo sistemą, kurios pagrindas - regioninis sąvartynas. Tačiau RATC suteikus teises ne konkurso tvarka eksploatuoti sąvartynus ir teikti atliekų šalinimo paslaugas, yra sukuriamos absoliučios kliūtys kitiems rinkoje veikiantiems ūkio subjektams ir taip pažeidžiami Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimai. Kaip privalomą užduotį RATC vykdyti atliekų tvarkymo funkcijas savivaldybės galėtų paskirti nebent tais atvejais, kai nebūtų įmanoma užtikrinti viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos nenutrūkstamumo ir prieinamumo kitais būdais, kai rinkoje nėra kitų veikiančių dalyvių.

Atstovė viešiesiems ryšiams