Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

SAVIVALDYBĖS PRIVALO UŽTIKRINTI SĄŽININGOS KONKURENCIJOS LAISVĘ, PIRKDAMOS GYVENTOJAMS SVARBIAS PASLAUGAS

2015 03 05

Šiandien Konstitucinis Teismas paskelbė nutarimą, kuriuo išaiškino, kad Atliekų tvarkymo įstatymo nuostata, numačiusi galimybę savivaldybėms ne konkurso būdu parinkti komunalinių  atliekų tvarkymo sistemą eksploatuojančią vienos ar kelių savivaldybių įsteigtą bendrovę galėjo būti taikoma tik išskirtiniu atveju – jei rinkos sąlygomis nebuvo įmanoma užtikrinti  atliekų tvarkymo viešųjų paslaugų teikimo nepertraukiamumo, geros kokybės ir prieinamumo.

Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad savivaldybės yra saistomos šalies ūkio konstitucinį pagrindą sudarančių principų: sąžiningos konkurencijos laisvės,privačios nuosavybės, asmens ūkinės veiklos laisvės ir iniciatyvos, draudimo monopolizuoti rinką. Taigi atliekų tvarkymo srityje savivaldybės turi užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę ir atliekų tvarkytojus atrinkti konkurso būdu pagal jų galimybes teikti nepertraukiamas, geros kokybės ir prieinamas paslaugas gyventojams. Konstitucinis Teismas pabrėžė: net jei savivaldybė yra įsteigusi savo įmonę atliekų tvarkymo srityje, tai nėra pagrindas pažeisti sąžiningos konkurencijos laisvės principą.

„Komunalinių atliekų tvarkymo sektorius vis dar išlieka aktuali sritis, kuriai Konkurencijos taryba skiria itin didelį dėmesį. Vien per 2014 metus nustatyti 3 tokie pažeidimai, per kelis šių metų mėnesius – vienas. Toks Konstitucinio teismo palaikymas itin svarbus, keičiant ydingą savivaldybių praktiką atliekų tvarkymo sektoriuje, ribojančią gyventojų galimybes gauti kokybiškas paslaugas už prieinamas kainas“,  sako Jūratė Šovienė, Konkurencijos tarybos pirmininko pavaduotoja.

Konstitucinio teismo išaiškinimas pateiktas  Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) prašymu byloje, kurioje LVAT vertino Konkurencijos tarybos nutarimo teisėtumą. Šiuo nutarimu Konkurencijos taryba pripažino, kad Klaipėdos, Šiaulių ir Telšių apskričių savivaldybės, be konkurso pavesdamos regioniniams atliekų tvarkymo centrams išimtinėmis teisėmis teikti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas, nesudarė vienodų konkurencijos sąlygų ir taip pažeidė Konkurencijos įstatymo reikalavimus.

Konkurencijos taryba yra pateikusi viešai konsultacijai Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų rinkos tyrimą ir kviečia visus suinteresuotus asmenis iki 2015 m. kovo 6 d. pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl rinkos tyrimo preliminarių išvadų el. paštu jurgita.ratkeviciute@kt.gov.lt.

Atstovė viešiesiems ryšiams