Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


SEIMAS IMASI SVARSTYTI KONKURENCIJOS ĮSTATYMO PATAISAS

O717SI0.jpg

Šiandien Seimas pradėjo svarstyti Konkurencijos įstatymo pataisas, kuriomis siekiama stiprinti Konkurencijos tarybos įgaliojimus ir taip užtikrinti veiksmingesnę konkurencijos apsaugą Lietuvoje.

Konkurencijos įstatymo pakeitimai susiję su Europos Sąjungos direktyvos įgyvendinimu Lietuvoje. Šia direktyva siekiama, kad ES konkurencijos institucijos būtų nepriklausomos, turėtų pakankamus išteklius ir reikiamus įgaliojimus, leidžiančius veiksmingai taikyti ES konkurencijos taisykles ir bendradarbiauti tarpvalstybiniu lygiu.

Pataisos nustato papildomus saugiklius, susijusius su Konkurencijos tarybos nepriklausomumu. Atsižvelgiant į direktyvą, įstatymo projekte siūloma įtvirtinti nuostatą, kad Konkurencijos taryba sprendimus priima nepriklausomai nuo politinės ir kitos išorinės įtakos, nesiekdama ir nepriimdama nurodymų iš valstybės institucijų ar bet kokio kito viešojo ar privataus subjekto.

Įstatyme taip pat siūloma įtvirtinti reikalavimą, kad Konkurencijos taryba savo funkcijoms atlikti ir įgaliojimams vykdyti disponuotų pakankamu skaičiumi kvalifikuotų darbuotojų ir adekvačiais finansiniais, techniniais bei technologiniais ištekliais. Aiškinamajame rašte atkreiptas dėmesys, kad direktyvos nuostatų prasme pakankamai išteklių turi būti suprantama kaip galimybė nacionalinėms konkurencijos institucijoms efektyviai taikyti ES konkurencijos teisės nuostatas, pavyzdžiui, tuo pačiu metu atlikti kelių ūkio subjektų patalpų patikrinimus, patikrinimų metu naudoti pažangią informacinių technologijų įrangą, padedančią aptikti duomenis, susijusius su įtariamu pažeidimu, taip pat turėti kvalifikuotų darbuotojų, kurie galėtų atlikti teisinius ir ekonominius įtariamo pažeidimo vertinimus.

Įstatymo projektu tikslinamos ir aiškiau išdėstomos nuostatos dėl atleidimo nuo baudų ir jų sumažinimo. Ūkio subjektams, kurie pateikia Konkurencijos tarybai vertingų įrodymų apie konkurenciją ribojantį susitarimą, bauda gali būti sumažinta, arba jie gali būti net visiškai atleisti nuo finansinės sankcijos. Aiškus ir geriausią tarptautinę praktiką atitinkantis teisinis reguliavimas yra būtinas tam, kad tinkamai veiktų šis svarbus instrumentas, neretai leidžiantis gauti įrodymų apie Konkurencijos įstatymo pažeidimus.

Tarp kitų ne mažiau svarbių pataisų – Konkurencijos įstatyme bus įtvirtinta vieną ekonominį vienetą sudarančių bendrovių solidari atsakomybė bei atsakomybė ūkio subjektų teisių ar ūkinės veiklos perėmėjams. Seimui priėmus pataisas, bus suteikta dar daugiau aiškumo dėl solidarios atsakomybės, kuri jau buvo įtvirtinta teismų praktikoje.

Dar viena naujovė – atsižvelgiant į direktyvos nuostatas, Konkurencijos įstatyme siūloma nustatyti,  kad tiek sprendimus priimantys Konkurencijos tarybos pirmininkas ir nariai, tiek administracijos darbuotojai, palikę valstybės tarnybą, 7 metus (tiek, atsižvelgus į praktiką, gali užtrukti teismų procesai) po darbo Konkurencijos taryboje pabaigos turi pareigą nusišalinti nuo atstovavimo kitai šaliai dėl tų pažeidimų tyrimo ar koncentracijų priežiūros procedūrų, kurias asmuo nagrinėjo dirbdamas Konkurencijos taryboje ar dalyvavo priimant sprendimus.

Konkurencijos įstatymas taip pat bus papildytas nauju skyriumi apie bendradarbiavimą su kitų ES šalių institucijomis. Šios nuostatos itin svarbios, jei Konkurencijos taryba sieks išieškoti baudą iš įmonės, kuri neturi turto Lietuvoje, bet jo turi kitoje ES valstybėje, arba jeigu prireiks įteikti tyrimo dokumentus, o Lietuvoje to padaryti nebus įmanoma.

Šias ir kitas įstatymo pataisas rengė darbo grupė, sudaryta iš Konkurencijos tarybos ir Ekonomikos ir inovacijų bei Teisingumo ministerijos atstovų.

Po pateikimo už įstatymo pakeitimus vienbalsiai balsavo 104 Seimo nariai. Pritarus projektui po pateikimo, toliau jis bus svarstomas pagrindiniu paskirtame Ekonomikos komitete. Prie šio klausimo svarstymo Seime numatoma grįžti birželio 16 d.