BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

SEIME SVARSTOMŲ KONKURENCIJOS ĮSTATYMO PAKEITIMŲ KELIAMOS GRĖSMĖS

2013 06 27

Šiandien Lietuvos Respublikos Seimo posėdyje numatytas svarstyti Konkurencijos įstatymo pakeitimo projektas. Projektu, siūloma nustatyti, kad tais atvejais, kai įmonės, kurioms Konkurencijos taryba nutarimu paskyrė baudas už Konkurencijos įstatymo pažeidimus, apskundžia tokius teismui, šios įmonės neturi pareigos mokėti baudų, kol neįsiteisės teismo sprendimas.

Konkurencijos taryba atkreipia dėmesį, kad ankstesnė iniciatyva dėl savo turiniu tokių pačių Konkurencijos įstatymo pakeitimų buvo sulaukusi reikšmingų pastabų iš įvairių įstaigų bei buvo parengtas Vyriausybės išvados nepritarti tokiems pakeitimams projektas. Šiose pastabose buvo pabrėžiama, kad tokie pakeitimai gali kelti grėsmę veiksmingam Konkurencijos įstatymo taikymui bei sudaryti prielaidas įmonėms išvengti atsakomybės net ir už pačius sunkiausius konkurencijos teisės pažeidimus.

Dėl šių priežasčių Konkurencijos taryba pateikė savo kreipimąsi į Seimą (319.3 KB ), kodėl nauju projektu siūlomos Konkurencijos įstatymo pataisos negali būti priimamos skubos tvarka, ypač kai nebuvo vertintos pastabos dėl neigiamų ankstesnio analogiško projekto pasekmių.

Projekto rengėjų nuomone, projektu siekiama apsaugoti teisėtus įmonių interesus, kad nebūtų nepagrįstai ribojamos jų galimybės efektyviai vykdyti veiklą. Tačiau Konkurencijos tarybos nuomone, šiam tikslui pasiekti Konkurencijos įstatymo pakeitimai nėra būtini, nes ir dabartinės nuostatos užtikrina teismo ir Konkurencijos tarybos galimybes individualiai vertinti įmonių finansinę padėtį ir esant pagrindui palengvinti baudos mokėjimo sąlygas.

Priešingai – pakeitimai gali lemti, jog dėl siekio apginti išimtinai individualius įmonių, pažeidusių konkurencijos teisės normas, interesus, gali kilti nepagrįsta grėsmė viešajam interesui, ginančiam sąžiningą konkurenciją ir vartotojų gerovę. Projekto neigiamos pasekmės pasireikštų keliais būdais:

· esant galimybei santykinai ilgą laikotarpį (kol tęsiasi ginčas teismuose) nemokėti baudos, įmonės gali būti suinteresuotos sudaryti tokią situaciją, kai baudos sumokėjimas apskritai taptų neįmanomas, tokiu būdu išvengdamos atsakomybės už padarytą pažeidimą;

· baudos nemokėjimo laikotarpiu pažeidėjai galėtų gauti nepagrįstą naudą, nes, nepaisant padaryto pažeidimo, galėtų laisvai disponuoti baudos mokėjimui skirtomis lėšomis, tuo darydami nuostolį valstybės biudžetui, kurio šios lėšos nepasiektų;

· būtų apsunkintas teismų darbas, nes būtų sukurtos paskatos nepagrįstam bylinėjimuisi teismuose, kai įmonės, nubaustos už Konkurencijos įstatymo pažeidimus, skųstųsi teismui turėdamos tikslą vilkinti baudos sumokėjimą ir tokiu būdu sudaryti riziką, kad atsakomybė už Konkurencijos įstatymo pažeidimus iš viso gali būti nebepritaikyta.

 

Komunikacijos skyrius

Atstovė viešiesiems ryšiams
Atnaujinta: 2016 09 16