BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

SEMINARE VILNIUJE BUS KALBAMA APIE KARTELINIUS SUSITARIMUS

2003 06 10

Birželio 11-13 dienomis Vilniuje Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (OECD) rengia seminarą, kuriame bus aptariamos konkurencijos politikos aktualijos. „Tai jau penktasis iš seminarų, kurie yra šios organizacijos vykdomos programos, skirtos Baltijos regionui, sudėtinė dalis. Specialistai, dalyvaudami tokiuose renginiuose, turi galimybę išsamiau susipažinti tiek su savo kolegų darbo rezultatais, tiek išgirsti didelę patirtį turinčių ekspertų įvertinimus ir rekomendacijas,“- sakė Konkurencijos tarybos Konkurencijos politikos ir užsienio ryšių skyriaus vedėja Viktorija Aleksienė.

Per tris seminaro dienas OECD ekspertai kartu su trijų Baltijos valstybių ir Rusijos konkurencijos institucijų atstovais diskutuos svarbiausiais konkurencijos politikos stiprinimo klausimais. Pagrindinė seminaro tema - galimų kartelinių susitarimų tarp ūkio subjektų nustatymo kriterijai, tyrimų eiga ir jų procedūrų tobulinimas vadovaujantis Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos parengtomis rekomendacijomis, bei konkurencijos institucijų darbo efektyvumo stiprinimas išaiškinant konkurenciją ribojančius draudžiamus susitarimus. Tiek Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos, tiek kitų šalių konkurencijos institucijų atstovai seminare pasidalins sukaupta patirtimi ir išgirs jų atliktų ir vykdomų tyrimų vertinimą bei konkrečius pasiūlymus, kuriuos pateiks OECD ekspertai.

Kita seminare numatyta aptarti tema - konkurencijos institucijų ir atskirų rinkos sektorių reguliavimu užsiimančių institucijų sąveika bei atsakomybė sprendžiant iškylančias problemas. Spartėjant rinkų liberalizavimo procesams ir tuo pačiu reguliuojant kai kurių monopolinių struktūrų veiklą, labai aktualu, kad skirtingus uždavinius vykdančios institucijos sugebėtų tarpusavyje bendradarbiaudamos surasti palankiausius sprendimus, padedančius veiksmingiau taikyti konkurenciją. Šiame seminare numatyta išanalizuoti padėtį elektros ir telekomunikacijų sektoriuose.

OECD seminaras vyks viešbutyje „Naujasis Vilnius“. Seminaro pradžia- birželio 11 d. 9.00 val.

Atstovė viešiesiems ryšiams
Atnaujinta: 2016 06 18