Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


SKIRDAMA BAUDAS UŽ DRAUDŽIAMUS SUSITARIMUS KONKURENCIJOS TARYBA ATSIŽVELGĖ Į KONKURENCIJOS ĮSTATYMĄ PAŽEIDUSIŲ BENDROVIŲ PRISIPAŽINIMUS

2008 07 10

Konkurencijos taryba priėmė nutarimą dėl Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimo įrodžiusi buvus sudarytus draudžiamus susitarimus (kartelius). Šiuo atveju buvo išaiškinti draudžiami bendrovių veiksmai joms dalyvaujant viešųjų pirkimų konkursuose dėl ES struktūrinių fondų paramos projektų įgyvendinimo.

Posėdyje įvertinusi atlikto tyrimo išvadas, Konkurencijos taryba pripažino, kad EIP įmonių grupė (UAB „Eurointegracijos projektai“, UAB „EIP Kaunas“, UAB „EIP Vilnius“), UAB „Finsida“ ir UAB „Statybų strategija“, dalyvaudamos įvairiuose viešųjų pirkimų konkursuose, pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimus ir už nustatytus pažeidimus skyrė baudas. EIP įmonių grupei solidariai skirta 144 000 Lt bauda, UAB „Statybų strategija“ paskirta 12 000 Lt, o UAB „Finsida“ - 3 000 Lt baudos.

Tyrimas, kurio metu buvo nagrinėti ūkio subjektų 2005-2007 m. vykdyti veiksmai dalyvaujant perkančiųjų organizacijų skelbtuose viešųjų pirkimų konkursuose dėl ES struktūrinių fondų paramos projektų įgyvendinimo, buvo atliktas pagal Viešosios įstaigos Centrinė projektų valdymo agentūra prašymą. Konkurencijos tarybai atlikus tyrimą pasitvirtino įtarimai, kad buvo sudaryti draudžiami susitarimai viešųjų pirkimų konkursuose pateikiant perkančiosioms organizacijoms suderintus konkursinius pasiūlymus, tarp jų suderintas konkursines kainas, tokiu būdu ribojant konkurenciją. Draudžiamus susitarimus sudarę ūkio subjektai dalyvavo viešųjų pirkimų konkursuose, rengiant projektus ES struktūrinių fondų finansinei paramai gauti pagal įvairias Lietuvos bendrojo programavimo dokumento priemones. Tyrimas parodė, kad EIP grupės įmonės buvo sudariusios draudžiamus konkurentų susitarimus su UAB „Statybų strategija“ ir UAB „Finsida“ dėl dalyvavimo skirtinguose viešųjų pirkimų konkursuose: dviejuose Neringos savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų konkursuose, VšĮ Krekenavos pirminio sveikatos priežiūros centro, VšĮ Kuršėnų politechnikos mokyklos ir Birštono savivaldybės viešųjų pirkimų konkursuose, VšĮ „Rokiškio psichiatrijos ligoninė“ ir UAB „Anykščių šiluma“ viešųjų pirkimų konkursuose ir kt.

Tyrimo metu nustatyti faktai ir aplinkybės Konkurencijos tarybai leido padaryti išvadą, kad bendrovės aukščiau minėtuose konkursuose nedalyvavo savarankiškai, kaip nepriklausomi ūkio subjektai – konkurentai, o vienos su kitomis derino konkursinius pasiūlymus, įskaitant ir konkursinių pasiūlymų kainas. Konkurencijos taryba, vertindama atlikto tyrimo išvadas ir skirdama sankcijas už Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą, atsižvelgė į tai, kad bendrovės pateikė prisipažinimus dėl sudarytų draudžiamų susitarimų ir bendradarbiavo tyrimo metu. Be to, pagal tyrimo išvadas buvo pripažinta bendra EIP įmonių grupės , kurią šiame tyrime sudarė UAB „ Eurointegracijos projektai“ ir jos dukterinės įmonės „EIP Kaunas“ ir „EIP Vilnius“, atsakomybė už Konkurencijos įstatymo pažeidimą, įvertinus tai, kad UAB „Eurointegracijos projektai“ daro reikšmingą įtaką dukterinėms įmonėms ir visos trys bendrovės turi būti solidariai atsakingos už priimtus sprendimus, susijusius su Konkurencijos įstatymo pažeidimu.

Skirdama baudas Konkurencijos taryba įvertino ir sunkinančią aplinkybę – už Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimų pažeidimą UAB „Eurointegracijos projektai“ buvo nubausta 2006 m.

Atstovė viešiesiems ryšiams