Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

SKUNDŲ DĖL KLAIDINANČIOS REKLAMOS NEMAŽĖJA

2004 09 30

Konkurencijos taryba posėdyje priėmė nutarimą pradėti tyrimą dėl UAB „Euroinvesticijos“ veiksmų atitikimo Reklamos įstatymo 6 straipsnio (neleidžiama lyginamoji reklama) reikalavimams. Dėl UAB „Euroinvesticijos“ veiksmų - reklaminiame leidinyje „Eurokompiuteriai“ paskelbtų ir lyginamų tam tikros komplektacijos kompiuterių kainų skirtinguose kompiuterių prekybos tinkluose - skundą pateikė UAB „Topo centras“. Pareiškėjos nuomone, leidinyje pateikta reklama klaidina ūkio subjektus ir vartotojus bei jiems formuoja nuomonę, kad kompiuterių tinklo „Eurokompiuteriai“ siūlomi kompiuteriai yra pigiausi ir tik čia juos verta įsigyti.

Tai jau 16 tyrimas, kurį dėl galimų Reklamos įstatymo pažeidimų Konkurencijos taryba pradėjo per 2004 m. 9 mėnesius. Pagal gautus skundus arba pačios Konkurencijos tarybos iniciatyva 10 tyrimų dėl ūkio subjektų veiksmų atitikimo Reklamos įstatymo reikalavimams jau baigti ir priimti sprendimai, o kiti - tęsiami. Keturiems ūkio subjektams (AB „Lietuvos dujos“, AB „Lietuvos draudimas“, UAB „Porektus“ir UAB „Saulės spektras“) už nustatytus Reklamos įstatymo pažeidimus šiemet jau buvo skirtos piniginės baudos, kurių bendra suma - 46 tūkst. litų. Šiandien posėdyje Konkurencijos taryba priėmė nutarimą skirti 30 tūkst. Lt baudą UAB „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“ už naudotą klaidinančią reklamą po buvusio įpareigojimo ją nutraukti. Daugiausia skundų šiemet buvo gauta dėl mobiliojo ryšio operatorių skelbtų įvairių reklamos teiginių - jie iškart sulaukdavo konkuruojančių bendrovių reakcijos. Keletas tyrimų dėl mobiliojo ryšio operatorių skelbtų reklamų artimiausiu metu bus baigti ir Konkurencijos taryba priims nutarimus.

Posėdyje priimtas nutarimas nutraukti tyrimą dėl UAB „Konica Minolta Baltija“ veiksmų reklamuojant eksploatacines medžiagas atitikimo Reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams. Tyrimas rugpjūčio mėn. buvo pradėtas gavus UAB „Sinerta“ skundą dėl UAB „Konica Minolta Baltija“ reklaminiame lankstinuke paskelbtų teiginių, kuriais vartotojai buvo raginami neeksperimentuoti naudojant šios bendrovės gaminamuose kopijavimo aparatuose neoriginalias medžiagas (neoriginalius tonerius).

Tyrimas nutrauktas, nes UAB „Konica Minolta Baltija“ geranoriškai nutraukė galimai klaidinančios reklamos skleidimą ir įsipareigojo Konkurencijos tarybai ateityje jos nenaudoti. Be to, tyrimo metu nebuvo pateikta įrodymų, kad buvo padaryta esminė žala įstatymų saugomiems interesams, o pareiškėja - UAB „Sinerta“- neprieštaravo, kad konkuruojančiai bendrovei nutraukus galimai klaidinančios reklamos skleidimą, būtų nutrauktas ir pradėtas tyrimas.

Atstovė viešiesiems ryšiams