BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

STATYBOS BENDROVĖMS PASKIRTOS DIDELĖS BAUDOS UŽ KARTELINĮ SUSITARIMĄ

2001 12 20

Konkurencijos taryba posėdyje šiandien priėmė nutarimą dėl draudžiamo susitarimo tarp ūkio subjektų, dalyvavusių vandentiekio ir nuotėkų tinklų išplėtimo konkurse 2000 m. Klaipėdos mieste. Nustatyta, kad ūkio subjektai - AB „Hidrostatyba“ ir AB „Panevėžio statybos trestas“ - pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio, draudžiančio konkurenciją ribojančius susitarimus, reikalavimus. Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo nuostatomis bei atsižvelgusi į susitarimo dalyvių atsakomybę sunkinančias aplinkybes, didelę žalą bei dėl draudžiamo susitarimo tekusių pajamų dydį, Taryba ūkio subjektams skyrė baudas. AB „Hidrostatyba“, kuri buvo susitarimo organizatorė ir vykdytoja, skirta 1 proc. dydžio piniginė bauda nuo 2000 m. bendrųjų metinių pajamų , o AB „Panevėžio statybos trestas“ - 0,75 proc. dydžio piniginė bauda nuo 2000 m. bendrųjų metinių pajamų. Tai sudarytų atitinkamai 543 tūkst. litų ir 498 tūkst. litų. Tai didžiausios baudos, kurias pastaraisiais metais yra paskyrusi Konkurencijos taryba.

Tyrimas buvo pradėtas šių metų sausio mėn. Konkurencijos tarybos iniciatyva, gavus Pasaulio Banko informaciją apie galimą dviejų dalyvavusių konkurse bendrovių - AB „Hidrostatyba“ ir AB „Panevėžio statybos trestas“- susitarimą. Tyrimo metu nagrinėtos konkurso Klaipėdoje „Vandentiekio ir nuotėkų tinklų išplėtimas Rimkų, Kosmonautų ir Labrenciškių rajonuose“ aplinkybės. Konkurse dalyvavo nurodytos bendrovės - AB „Hidrostatyba“ ir AB „Panevėžio statybos trestas“, o taip pat bendra įmonė, sudaryta iš keleto bendrovių, kurios buvo įgaliojusios jų vardu pateikti konkursinius pasiūlymus.

Tyrimas parodė, kad AB „Hidrostatyba“ ir AB „Panevėžio statybos trestas“ yra vienos didžiausių statybos bendrovių Lietuvoje. Šio konkurso objektas, kurio apimtys yra apie 13 mln. litų, atsižvelgus į Lietuvoje vykdomų konkursų apimtis, priskirtinas dideliems konkursiniams statybos objektams.

Tyrimo metu paaiškėjo, kad AB „Hidrostatyba“ ir AB „Panevėžio statybos trestas“ pateiktų konkursinių pasiūlymų kainos skyrėsi tarpusavyje vienodais, pastoviais kainų koeficientais. Tokie nuoseklūs, pasikartojantys atskirose pozicijose, sinchroniškai besikeičiantys pagal atskiras medžiagų ar darbų grupes kainų koeficientai negalėjo atsirasti bendrovėms savarankiškai ruošiant konkursinius pasiūlymus ir nederinant skaičiavimų tarpusavyje. Šie kainų koeficientai ir jų pateikimo analizė netiesiogiai atskleidė slaptą, draudžiamą susitarimą tarp konkurentų - pateikti tarpusavyje suderintus kainų pasiūlymus. Tyrimo metu nustatyta, kad konkurentai nuolatos intensyviai bendraudavo konkurso klausimais ir toks jų bendravimas ypač sustiprėdavo pačiuose svarbiausiuose konkurso etapuose: prieš pateikiant bendrovių pasiūlymus konkursui, po Pasaulio Banko atstovų vizitų, derinant atsakymus į paklausimus dėl konkursinių pasiūlymų skaičiavimų ir kt. Atlikus tyrimą nustatyti faktai papildė vieni kitus ir pagrindė galutinę išvadą dėl to, kad abiejų bendrovių pasiūlymai buvo parengti vienoje bendrovėje - AB „Hidrostatyba“, o paskui perduoti konkurentui- AB „Panevėžio statybos trestas“. Tokie nustatyti faktai ir gauti įrodymai pagrindė prielaidas, kad susitarimas tarp abiejų konkuruojančių bendrovių buvo daromas tam, kad viena iš konkurenčių garantuotai laimėtų konkursą.

Konkurencijos taryba nustatė ir išaiškino faktus, kurie įrodė, kad AB „Hidrostatyba“ suderino su savo konkurentu - AB „Panevėžio statybos trestas“ konkursinius pasiūlymus dėl kainų ir pateikė tokius suderintus pasiūlymus konkursui, nors tokie veiksmai yra draudžiami Konkurencijos įstatymo. Savo veiksmais AB „Hidrostatyba“ ir AB „Panevėžio statybos trestas“pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio punktą, kuris draudžia susitarimus tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti tam tikros prekės kainas, ir kitą punktą, kuris draudžia konkurentams susitarimą dalyvauti ir pateikti suderintus pasiūlymus konkursui.

Taryba atkreipia dėmesį, kad susitarimai tarp konkurentų dėl kainų yra patys sunkiausi konkurencijos teisės pažeidimai, neturintys jokių pateisinimų ir atnešantys didelę žalą rinkai ir vartotojams. Tai, kad draudžiamą susitarimą sudarė rinkos lyderiai - vienos stambiausių statybos bendrovių, ir tai, kad susitarimas įvykdytas didelės apimties konkurse, turėjo didelį neigiamą poveikį konkurencijai rinkoje. AB „Hidrostatyba“ šiame konkurse laimėjo apie 13 mln. litų vertės objektą. Konkurencijos tarybos nuomone, nesąžiningu būdu laimėtas konkursas padarė nemažą žalą konkurso rengėjams ir iškreipė konkurenciją.

Atstovė viešiesiems ryšiams
Atnaujinta: 2015 12 10