BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

SUSISIEKIMO MINISTERIJA ĮVYKDĖ KONKURENCIJOS TARYBOS ĮPAREIGOJIMĄ IR PAKEITĖ KROVINIŲ GELEŽINKELIAIS VEŽĖJAMS TAIKOMAS TAISYKLES

Konkurencijos taryba konstatavo, jog Susisiekimo ministerija tinkamai įgyvendino įpareigojimą ir pakeitė prioriteto taisykles, taikomas skirstant pajėgumus perpildytoje viešosios geležinkelių infrastruktūros dalyje taip, kad jos neprieštarautų Konkurencijos įstatymo reikalavimams.

Tyrimą atlikusi Konkurencijos taryba 2023 m. lapkritį nustatė, kad tam tikros Viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo perpildytoje viešosios geležinkelių infrastruktūros dalyje prioriteto taisyklių nuostatos prieštarauja Konkurencijos įstatymui. 2020 m. susisiekimo ministro patvirtintų taisyklių nuostatos sukūrė kliūtis į krovinių vežimo geležinkeliais rinką ateiti naujiems vežėjams, nes jau veikianti įmonė „LTG Cargo“ buvo privilegijuojama. Konkurencijos taryba įpareigojo ministeriją per tris mėnesius pakeisti taisyklių nuostatas taip, kad jos neprieštarautų Konkurencijos įstatymo reikalavimams, ir sumokėti 40 530 Eur baudą.

Konkurencijos taryba buvo nustačiusi, jog ankstesnės taisyklių nuostatos privilegijavo rinkoje jau veikiančią ir krovinius geležinkeliu vežančią bendrovę „LTG Cargo“, nes ji galėjo nepatirdama papildomų išlaidų  pagrįsti, kad yra tinkamai pasirengusi panaudoti prašomus geležinkelių infrastruktūros pajėgumus. Tuo tarpu į rinką norintis įeiti vežėjas turėjo pateikti sutartis dėl krovinio vežimo, įsigyti riedmenis bei įdarbinti reikiamus darbuotojus ir prisiimti su tuo susijusią finansinę riziką, net nežinodamas, ar gaus prieigą prie visos prašomos geležinkelių dalies, taigi, neturėdamas garantijų, kad apskritai galės pradėti vykdyti tokią veiklą.

Susiekimo ministerija informavo pakeitusi prioriteto taisykles ir atsisakiusi nuostatų, susijusių su įmonių, kurios pageidauja vežti krovinius perpildytoje geležinkelių dalyje,  vertinimu.

Ministerija taip pat pakeitė taisyklę, numačiusią pajėgumus perpildytoje geležinkelių dalyje skirti tai įmonei, kuri sumoka didesnį užmokestį už minimalųjį prieigos paketą. Iki šiol pagal minėtą taisyklę užmokestis buvo skaičiuojamas ne tik tame maršrute, dėl kurio krovinių vežėjai varžėsi, bet ir kituose maršrutuose, kurie eina per perpildytą viešosios geležinkelių infrastruktūros dalį. Taigi, kaip konstatavo Konkurencijos taryba, jau veikianti įmonė buvo pajėgi užsakyti daugiau maršrutų kroviniams vežti ir sumokėti didesnį užmokestį nei dar tik bandantis į rinką įeiti naujokas.

Konkurencijos tarybos vertinimu, pakeitus taisyklę ir užmokestį skaičiuojant tik perpildytoje viešosios geležinkelių infrastruktūros dalyje esančiai maršruto daliai, dėl kurios varžosi vežėjai, turėtų būti išspręstos anksčiau institucijos nustatytos problemos.

„Viliamės, kad pakeitus minėtas taisykles, krovinių vežimo geležinkeliais rinka taps labiau atvira ir bus sudarytos sąlygos į ją įeiti naujiems vežėjams, kurie konkuruos su rinkos senbuviu“, – sakė Konkurencijos tarybos pirmininkė Jolanta Ivanauskienė.

Konkurencijos tarybos nutarimas, kuriuo Susisiekimo ministerija pripažinta pažeidusi Konkurencijos įstatymą, yra apskųstas teismui. Ministerija sumokėjo baudą į valstybės biudžetą.

Atnaujinta: 2024 04 04