BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

SUSITIKIME SU VERSLU – DĖMESYS KONKURENCIJOS TEISĖS REIKALAVIMAMS IR PAŽEIDIMŲ PREVENCIJAI

2024 03 27

Kaip Konkurencijos taryba prisideda prie sąžiningos konkurencijos užtikrinimo ir kada verslo įmonėms kyla didžiausia rizika pažeisti konkurencijos teisės reikalavimus – šie ir kiti aktualūs klausimai buvo aptarti vakar vykusiame Konkurencijos tarybos vadovybės bei Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Vadovų klubo narių susitikime.

Pirmininkė Jolanta Ivanauskienė, verslo atstovams pristatydama pagrindines Konkurencijos tarybos veiklos sritis, akcentavo, kad institucija atlieka tyrimus ne tik dėl verslo įmonių sudaromų kartelinių susitarimų, kitų pažeidimų, bet ir dėl viešojo sektoriaus įstaigų (savivaldybių, ministerijų) veiksmų, kuriais gali būti ribojama konkurencija. Taip pat Konkurencijos taryba aktyviai dalyvauja teisėkūros procese, teikdama pastabas ir pasiūlymus dėl įvairių teisės aktų projektų ir įspėdama, kad nebūtų iškreipta konkurencija tam tikruose sektoriuose. Kasmet institucijos ekspertai įvertina apie 400–500 teisės aktų projektų, o 2023 m. jų skaičius siekė 558.

Dar viena Konkurencijos tarybos veiklos sritis, kurianti naudą vartotojams ir visai Lietuvos ekonomikai, – verslo susijungimų priežiūra. Ją vykdant, kaip akcentavo J. Ivanauskienė, institucijai itin svarbu tiek iš sandorio šalių, tiek iš rinkos dalyvių gauti visapusę informaciją, kad būtų galima įvertinti planuojamų koncentracijų poveikį konkurencijai ir įsitikinti, jog dėl būsimų sandorių neatsirastų žalingų rinkos struktūros pokyčių.

Pirmininkė akcentavo, kad institucija, net ir turėdama ribotus žmogiškuosius bei finansinius išteklius, kasmet nemažą jų dalį skiria šviečiamajai veiklai: nuosekliai šviečia tiek verslo bendruomenę, tiek kitas tikslines grupes apie konkurencijos teisės reikalavimus, akcentuoja, kaip išvengti pažeidimų, įspėjama apie rizikas pažeisti Konkurencijos įstatymo reikalavimus. Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų nariams buvo pristatytos ir padalintos svarbiausios šviečiamojo pobūdžio priemonės (gairės, atmintinės), verslo atstovai paraginti kreiptis į institucijos pareigūnus konsultacijų bendraisiais klausimais tiek dėl vykdomų procedūrų, tiek dėl jos kompetencijai priskirtų teisės aktų taikymo.

Irma Urmonaitė, Konkurencijos tarybos pirmininkės pavaduotoja, verslo atstovams pateikė svarbiausią informaciją, kada įmonės gali susidurti su didžiausia rizika pažeisti Konkurencijos įstatymo nuostatas. Konkurentams draudžiama tarti ne tik dėl kainų ar gamybos ribojimo, bet ir klientų ar rinkų pasidalinimo, derinti veiksmus viešuosiuose pirkimuose, taip pat tarpusavyje keistis komerciškai jautria informacija. Pastaroji rizika gana dažnai kyla verslo įmonėms susibūrus į asociacijas, kai konkurentai priima bendrus sprendimus tam tikrais klausimais, – tai patvirtina ir naujausia Konkurencijos tarybos darbo praktika bei pastaraisiais metais nustatyti Konkurencijos įstatymo pažeidimai, susiję su trijų asociacijų veikla.

Šiais metais Konkurencijos taryba, atsižvelgdama į verslo atstovams kylančius klausimus, ketina atnaujinti rekomendacijas, kaip nepažeisti konkurencijos teisės reikalavimų vykdant asociacijų veiklą. Rekomendacijomis bus siekiama ne tik didinti supratimą apie konkurencijos taisykles, bet ir padėti asociacijoms bei jų nariams įsivertinti, kokie veiksmai kelia konkurencijos ribojimo riziką, keisti abejotiną verslo praktiką bei paskatinti rūpintis konkurencijos teisės pažeidimų prevencija.

Atnaujinta: 2024 03 27