BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

SUTEIKTA ATSKIROJI IŠIMTIS SUTARČIAI TARP AB „AKMENĖS CEMENTAS“ IR UAB „CEMEKA“

2001 10 25

Šiandien leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 84 išspausdintas Konkurencijos tarybos nutarimas „Dėl prašymo suteikti atskirąją išimtį sutarčiai tarp AB „Akmenės cementas“ ir UAB „Cemeka“. Atskiroji išimtis cemento rinkoje šioms bendrovėms buvo suteikta po to, kai Konkurencijos taryba išsiaiškino visus šios ilgalaikės sutarties, kuri galiojo muo 1993-ųjų metų ir buvo pratęsta 1998-ais metais, ypatumus. Minima sutartis nustato bendrovių tarpusavio teises ir pareigas, susijusias su AB „Akmenės cementas“ įvairių rūšių cemento platinimu. AB „Akmenės cementas“ suteikė UAB „Cemeka“ išimtinę teisę pirkti produkciją tiesiogiai iš gamintojo ir realizuoti ją Lietuvos rinkoje. Prieš priimdama nutarimą Taryba buvo pakvietusi suinteresuotus ūkio subjektus tam, kad išklausytų jų argumentus, nuomones ir išsiaiškintų sutarties aplinkybes bei jų įtaką konkurencijai rinkoje.

Atskiroji išimtis AB „Akmenės cementas“ ir UAB „Cemeka“ sutarčiai pagal prašyme nurodytas ir kartu su prašymu pateiktose sutartyse numatytas sąlygas suteikiama iki 2003 m. gruodžio 31 d. - faktinės anksčiau pasirašytos sutarties galiojimo pabaigos. Konkurencijos taryba atskirąją išimtį suteikė nustačiusi sąlygą, kad sutarties galiojimo metu UAB „Cemeka“ parengia ir taiko visiems klientams viešai prieinamą ir atskirų ūkio subjektų nediskriminuojančią kainų ir nuolaidų politiką. Konkurencijos taryba gali bet kada panaikinti nutarimą, kuriuo suteikė atskirąją išimtį, jeigu pasikeis bent viena iš aplinkybių, dėl kurių buvo priimtas nutarimas suteikti išimtį.

Konkurencijos taryba taip pat įvertino vertikalaus pobūdžio konkurencijos ribojimus, kuriuos reglamentuoja Konkurencijos įstatymo 5-asis straipsnis, atsirandančius dėl to, kad minėtų bendrovių sutartis turi tiesioginės įtakos AB „Akmenės cementas“ gaminamos produkcijos didmeninio platinimo rinkai. Be to, tai sutartis tarp dviejų dominuojančių rinkoje ūkio subjektų, kurie užima palyginus didelę rinkos dalį. Tačiau bendrovės pateikė pakankamai įrodymų, kad jų prašymas suteikti atskirąją išimtį tenkina Konkurencijos įstatymo 6-ojo straipsnio , reglamentuojančio išimčių suteikimą, reikalavimus ir sąlygas.

Suteikdama atskirąją išimtį sutarčiai tarp AB „Akmenės cementas“ ir UAB „Cemeka“, Konkurencijos taryba konstatavo, kad AB „Akmenės cementas“ išimtinio tiekimo įsipareigojimas ir teritorijos paskyrimas UAB „Cemeka“ yra sietinas su UAB „Cemeka“ pareiga įsigyti ir išplatinti nustatytą AB „Akmenės cementas“ gaminamo įvairių rūšių cemento kiekį. Tam, kad galėtų sėkmingai įvykdyti įsipareigojimus, bendrovės darė ilgalaikes investicijas platinimo sistemai sukurti ir plėtoti, investavo į terminalų tinklą ir jį atnaujindavo, įsigijo specializuotą autotransportą, įgyvendino kokybės sertifikavimo ir logistikos priemones, rūpinosi rinkodara ir efektyviu platinimo tinklo darbu. Padarytos investicijos užtikrino stabilų ir sklandų garantuotos kokybės cemento tiekimą vartotojams.

Atstovė viešiesiems ryšiams
Atnaujinta: 2015 12 10