BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

SUTEIKTOS VALSTYBĖS PAGALBOS APIMTYS DIDĖJA NEBE PIRMUS METUS

2020 12 28

Susisteminusi iš valstybės pagalbos teikėjų gautą informaciją, Konkurencijos taryba parengė metinę Lietuvoje 2019 m. suteiktos valstybės pagalbos ataskaitą.

2019 m. Lietuvoje buvo suteikta beveik 810 mln. Eur valstybės pagalbos – tai net 40 proc. daugiau nei 2018 m., kai 568,68 mln. Eur siekusios pagalbos apimtys didėjo ketvirtadaliu, palyginti su 2017 m.

Pernai daugiausia valstybės pagalbos suteikta aplinkos apsaugos,  energetikos bei kultūros sektoriuose. Taip pat ne mažai parengta ir įgyvendinta regioninių valstybės pagalbos priemonių. Palyginti su 2018 m., pagalba mokymams padidėjo dvigubai, o žemės ūkiui ir žuvininkystei – šiek tiek sumažėjo.

2019 m. valstybės pagalba buvo teikiama ir mokslinius tyrimus remti, padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms, skatintinos įvairios užimtumo priemonės ir kt.

Valstybės pagalba yra parama, kurią valstybė iš savo išteklių teikia tam tikriems ūkio subjektams arba tam tikroms prekėms gaminti ar paslaugoms teikti, suteikdama išskirtinę ekonominę naudą, kuri neatsirastų rinkos sąlygomis, ir kuri iškraipo konkurenciją bei veikia prekybą tarp ES valstybių narių.

Konkurencijos taryba yra koordinuojanti institucija valstybės pagalbos, kuriai taikomos ES valstybės pagalbos taisyklės, klausimais. Ji atlieka valstybės pagalbos projektų ekspertizę, teikia valstybės pagalbos teikėjams išvadas ir rekomendacijas, kaupia informaciją apie suteiktą valstybės pagalbą bei tvarko Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrą.

Konkurencijos taryba taip pat viešosioms institucijoms ir ūkio subjektams teikia konsultacijas, siekdama padėti įvertinti, kada valstybės paramos priemonės yra laikomos (arba nelaikomos) valstybės pagalba, veda mokymus ir aiškina, kodėl valstybės pagalbos kriterijus atitinkanti parama gali būti teikiama tik iš anksto apie ją pranešus Europos Komisijai ir gavus jos pritarimą. Priešingu atveju teikiama valstybės pagalba būtų laikoma neteisėta ir, Europos Komisijai pripažinus jos nesuderinamumą su bendrąja rinka, gali būti išieškota iš pagalbos gavėjų su palūkanomis.

Konkurencijos taryba šiuo metu aktyviai konsultuoja valdžios institucijas dėl valstybės pagalbos taisyklių taikymo paramos priemonėms, skirtoms kovoti su COVID-19 protrūkiu ar jo pasekmėmis.  Kilus klausimų, prašoma kreiptis el. paštu Covid.ValstybesPagalba@kt.gov.lt. Metinė Lietuvoje 2020 m. suteiktos valstybės pagalbos ataskaita bus pateikta 2021 m.

Daugiau informacijos apie valstybės pagalbą rasite čia.

Atnaujinta: 2020 12 28