Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA RIBOJA KONKURENCIJĄ STACIONARINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ RINKOJE

2012 10 16

Konkurencijos taryba nustatė, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymai dėl naujo profilio stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų (toliau – stacionarinės paslaugos) teikimo riboja konkurenciją ir prieštarauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams.

2012 metų vasarį pradėto tyrimo metu Konkurencijos taryba nustatė, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintos leidimų teikti minėtas paslaugas, kai jos apmokamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto, išdavimo tvarkos nuostatos apriboja konkurenciją rinkoje. Šiuo metu galiojanti tvarka numato, jog leidimas gydymo įstaigai pradėti teikti iš PSDF apmokamas stacionarines paslaugas,  gali būti neišduodamas, jeigu kitos analogiškas iš PSDF apmokamas paslaugas jau teikiančios gydymo įstaigos sutinka padidinti teikiamų paslaugų apimtis.

Konkurencijos taryba pripažino, kad minėta tvarka, kai gydymo įstaigų galimybės pradėti teikti iš PSDF apmokamas stacionarines paslaugas, priklauso nuo tokias paslaugas jau teikiančių gydymo įstaigų nuomonės dėl jų teikiamų paslaugų apimčių, diskriminuoja naujus šių paslaugų teikėjus esamų atžvilgiu ir tokiu būdu riboja konkurenciją.

Sveikatos apsaugos ministerijos teigimu „apimčių padidinimas“ tose įstaigose, kurios jau teikia analogiškas stacionarines paslaugas, yra efektyvesnis būdas užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir taupyti ribotus finansinius išteklius, nei paslaugų teikimo perdavimas naujoms gydymo įstaigoms. Tačiau Konkurencijos taryba nesutiko su tokiu paaiškinimu ir pabrėžė, kad Sveikatos apsaugos ministro diskrecija nustatyti leidimų išdavimo tvarką nesuteikia teisės diskriminuoti vienas gydymo įstaigas kitų atžvilgiu, tuo ribojant ne tik konkurenciją tarp jų, bet ir pacientų teisę pasirinkti, kokių gydymo įstaigų apmokamomis iš PSDF stacionariomis paslaugomis naudotis.

Konkurencijos taryba taip pat pripažino, kad privačias gydymo įstaigas valstybės ir savivaldybių gydymo įstaigų atžvilgiu diskriminuoja Sveikatos apsaugos ministro patvirtintos leidimų išdavimo tvarkos nuostatos, nurodančios, kad prašymai leisti teikti stacionarines paslaugas vertinami pagal tik valstybės ir savivaldybių gydymo įstaigoms taikomus teisės aktus. Kadangi privačioms įstaigoms minėti teisės aktai netaikomi, jų prašymai negali būti vertinami šių teisės aktų atžvilgiu, o tai gali sudaryti pagrindą netenkinti privačių gydymo įstaigų prašymus leisti teikti iš PSDF apmokamas stacionarines paslaugas.

Konkurencijos taryba įpareigojo Sveikatos apsaugos ministeriją panaikinti arba pakeisti minėtus įsakymus taip, kad šie neprieštarautų Konkurencijos įstatymui. Taip pat Konkurencijos taryba pasiūlė Sveikatos apsaugos ministerijai patikslinti pacientų siuntimų stacionarinėms paslaugoms gauti išdavimo tvarką, nurodant, kad pacientai gali laisvai pasirinkti tiek valstybės, savivaldybių, tiek ir privačias gydymo įstaigas.

Su Konkurencijos tarybos 2012 m. spalio 16 d. nutarimu galite susipažinti čia.

Pastabos

(1) Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams prieštaraujančiomis pripažinti Leidimų teikti iš Privalomojo socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų apmokamas naujo profilio stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas išdavimo/atsisakymo išduoti tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-1145, 5, 7.1.2 ir 7.2 punktai.

(2) Naujo profilio paslaugos – tai stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurios nebuvo apmokamos iš PSDF biudžeto lėšų iki įpareigojimo gauti Sveikatos apsaugos ministerijos leidimą įsigaliojimo. Naujo profilio paslaugoms nepriskiriamos dienos stacionaro ir dienos chirurgijos paslaugos (2010 m. gruodžio 29 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1145 patvirtinto Leidimų teikti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų apmokamas naujo profilio stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas išdavimo/atsisakymo išduoti tvarkos aprašo 3 punktas (Žin., 2010, Nr. 158-8063; Žin., 2011, Nr. 126-6000)).

 

Komunikacijos skyrius

Atstovė viešiesiems ryšiams