BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJAI – PRIMINIMAS GERBTI KONSTITUCIJĄ IR KONKURENCIJĄ

2016 01 29

Konkurencijos taryba abejoja šių metų sausio 1 d. įsigaliojusio reikalavimo, kad „bendras vaistinės, esančios mieste, patalpų plotas <...> turi būti ne mažesnis kaip 60 kv. m, o labdaros vaistinės, esančios mieste, – ne mažesnis kaip 30 kv. m“ pagrįstumu. Vaistinės ir jų filialai, iki 2015 m. gruodžio 31 d. neįgyvendinę reikalavimo padidinti vaistinių ir jų filialų patalpų plotus iki 60 kvadratinių metrų, nuo 2016 m. sausio 1 d. nebegali vykdyti veiklos.

Remiantis viešai prieinamais duomenimis, 2015 m. viduryje buvo 75 vaistinių filialai, kurie neatitiko nustatyto ploto reikalavimo, iš jų 2016 m. sausio mėn. 23 filialai jau uždaryti (panaikintos licencijos pačių vaistinių prašymu), 27 – pertvarkyti, kad atitiktų reikalavimus, 5 – šiuo metu vertinami, kaip (ar) persitvarkė, 20 filialų veikla sustabdyta. Visa tai – papildoma finansinė ir administracinė našta ūkinei veiklai.

Konkurencijos tarybos nuomone, nustatytas 60 kvadratinių metrų patalpų plotas nėra būtina tinkamo vaistų laikymo ir pardavimo sąlyga. Šis reikalavimas yra perteklinis, gali neigiamai paveikti konkurenciją, ir trukdyti naujiems ūkio subjektams patekti į rinką. Deja, tai ne pirmas Sveikatos apsaugos ministerijos sprendimas, galimai ribojantis konkurenciją.  Kartu su aiškinamuoju raštu ministrei išsiuntėme ir trumpą 15 punktų klausimyną. Tikimės, kad jis padės geriau įvertinti būsimų sprendimų poveikį konkurencijai.

Šarūnas Keserauskas, Konkurencijos tarybos pirmininkas

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnis įpareigoja saugoti ūkinės veiklos ir sąžiningos konkurencijos laisvę. Kaip yra išaiškinęs Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, imantis ūkinės veiklos ribojimų ir draudimų nustatymo, turi būti laikomasi tam tikrų sąlygų: 1) ūkinės veiklos laisvė ribojama įstatymu; 2) ribojimai yra būtini demokratinėje visuomenėje siekiant apsaugoti kitų asmenų teises ir laisves bei Konstitucijoje įtvirtintas vertybes, taip pat konstituciškai svarbius tikslus; 3) ribojimais nėra paneigiama teisių ir laisvių prigimtis bei esmė; 4) yra laikomasi konstitucinio proporcingumo principo.  Konkurencijos tarybos nuomone, vaistinių ploto ribojimas neatitinka nei vienos iš šių sąlygų.

Konkurencijos tarybos ekspertai taip pat yra parengę Sprendimų poveikio konkurencijai vertinimo gaires (508.2 KB ) (toliau – Gairės), kurios išsamiai paaiškina viešojo administravimo subjektams, kaip rengti teisės aktus, kad šie neiškraipytų konkurencijos ir užtikrintų vienodas rinkos dalyvių veikimo sąlygas įvairiose ekonomikos srityse. Konkurencijos tarybos ekspertai kartu su Gairėmis parengė ir trumpą 15 punktų klausimyną (213.1 KB ), kuris padeda greitai įvertinti galimą sprendimo poveikį konkurencijai.

 

Atnaujinta: 2016 09 27