Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ PRIPAŽINO NETINKAMAI ORGANIZAVUSI KELEIVIŲ VEŽIMĄ

2015 06 30

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba priėmė nutarimą, jog 2013 m. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos priimtas sprendimas ir savivaldybės administracijos sutartis su UAB „Svirka“, kuriais priemiestinio reguliaraus susisiekimo maršrutais paslaugų teikimas buvo pavestas šiai bendrovei pažeidžia Konkurencijos įstatymo 4 straipsnį.

Konkurencijos tarybos vertinimu, Savivaldybė suteikė išimtinę teisę UAB „Svirka“ penkerius metus (iki 2018 m.) teikti keleivių vežimo priemiestinio reguliaraus susisiekimo maršrutais paslaugas nepaskelbusi konkurso ar kitos konkurenciją užtikrinančios procedūros. Tokiu būdu Savivaldybė sudarė išskirtines sąlygas ir privilegijavo UAB „Svirka“, o kitas keleivių vežimo rinkoje veikiančias ar galinčias veikti įmones diskriminavo. Tyrėjų vertinimu, kitoms bendrovėms buvo atimtos galimybės patekti į atitinkamą rinką visą sudarytos sutarties galiojimo laikotarpį. Savivaldybė bei UAB „Svirka“ susipažinusi su tyrėjų išvadomis joms neprieštaravo bei pažadėjo sudarytą sutartį nutraukti.

Konkurencijos taryba įpareigojo Švenčionių rajono savivaldybę panaikinti konkurenciją ribojančius sprendimus ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo Konkurencijos tarybos nutarimo paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje.

Per pastaruosius penkerius metus dėl Konkurencijos įstatymo pažeidimų Konkurencijos taryba priėmė 24 nutarimus dėl viešųjų subjektų sprendimų, daugiausia iš jų – savivaldybių.

Konkurencijos tarybos ekspertai yra parengę Sprendimų poveikio konkurencijai vertinimo gaires (toliau – Gairės), kurios išsamiai paaiškina viešojo administravimo subjektams, kaip rengti teisės aktus, kad šie neiškraipytų konkurencijos ir užtikrintų vienodas rinkos dalyvių veikimo sąlygas įvairiose ekonomikos srityse. Konkurencijos tarybos ekspertai kartu su Gairėmis parengė ir trumpą 15 punktų klausimyną, kuris padės greitai įvertinti galimą sprendimo poveikį konkurencijai.

Konkurencijos tarybos nutarimas dėl Švenčionių rajono savivaldybės veiksmų skelbiamas institucijos svetainės skiltyje Naujausi nutarimai.

Pastabos

(1) Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalis nustato, kad viešojo administravimo subjektai, įgyvendindami pavestus uždavinius, susijusius su ūkinės veiklos reguliavimu Lietuvos Respublikoje, privalo užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę.

(2) Šio straipsnio 2 dalis draudžia administravimo subjektams priimti teisės aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.

Atstovė viešiesiems ryšiams