BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

TAIEX SEMINARAS VALSTYBĖS PAGALBOS KLAUSIMAIS

2001 03 16

Kovo 19 - 20 d. Vilniuje Europos Komisijos Techninės pagalbos ir informacijos mainų biuras (TAIEX) organizuoja seminarą „Europos Sąjungos teisės aktų valstybės pagalbos klausimais taikymas“. Seminaras vyks viešbučio „Naujasis Vilnius“ konferencijų salėje. Posėdžių pradžia –9 val.

Seminaro tikslas – supažindinti su Europos Komisijos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės pagalbos teikimą regionams. Seminaro dalyviams TAIEX atstovai suteiks išsamios informacijos apie Europos Komisijos taikomas valstybės pagalbos kontrolės taisykles bei kriterijus, kuriais vadovaujantis vertinamas valstybės pagalbos teikimo pagrįstumas atskirų regionų plėtrai. Seminaro dalyviai galės susipažinti su Europos Sąjungos šalyse sukaupta patirtimi, taikant valstybės pagalbos sritį reglamentuojančius teisės aktus.

Seminarui TAIEX atstovai parengė pranešimus aktualiomis temomis: valstybės pagalba laisvosiose ekonominėse zonose; pagalbos regionams ir struktūrinių fondų veiklos derinimas; patirtis įgyvendinant PHARE, ISPA, Sapard programas ir kt.

TAIEX seminare sukaupta patirtimi dalinsis ir Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos atstovai, kurie supažindins su padėtimi Lietuvoje, sprendžiant valstybės pagalbos klausimus. Įgyvendindami Lietuvos Respublikos valstybės pagalbos ūkio subjektams kontrolės įstatymo nuostatas Konkurencijos tarybos specialistai supažindins su neseniai priimtais poįstatyminiais teisės aktais ir jų taikymo ypatumais. Taryba suinteresuota, kad valstybės pagalbos ūkio subjektams klausimai, kaip vienas iš svarbių kriterijų vertinant šalių pasirengimą stoti į ES, Lietuvoje būtų spendžiami atsižvelgus į Europos Komisijos rekomendacijas ir derybų dėl stojimo į ES procese iškylančias problemas.

Seminare pakviesti dalyvauti įvairių ministerijų, žinybų, apskričių, miestų ir rajonų savivaldybių atstovai, teisės specialistai bei valstybės tarnautojai, tiesiogiai sprendžiantys valstybės pagalbos teikimo problemas.

TAIEX seminare kviečiame dalyvauti ir žurnalistus, rašančius ekonomikos temomis.

Atstovė viešiesiems ryšiams
Atnaujinta: 2016 01 02