Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


TEISMAS ATMETĖ SKUNDUS, KURIAIS PRAŠYTA PANAIKINTI KONKURENCIJOS TARYBOS NUTARIMĄ DĖL KARTELINIO SUSITARIMO ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ GAMYBOS IR PREKYBOS RINKOJE

2011 10 11

Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) rugsėjo 29 d. sprendimu atmetė pareiškėjų – Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK), Ortopedijos ir reabilitacijos paslaugų teikėjų asociacijos ir devynių ortopedijos technines priemones gaminančių įmonių skundus, kuriais buvo prašoma panaikinti Konkurencijos tarybos 2011-01-20 nutarimą.

2011 m. sausį priimtame nutarime Konkurencijos taryba konstatavo, kad ortopedijos techninių priemonių gamintojai sudarė susitarimus dėl apdraustiesiems iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto kompensuojamų ortopedijos techninių priemonių kainų, gamybos kiekių, bei siekė pasidalinti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšas, skirtas šių priemonių kompensavimui. Dėl šių susitarimų buvo neracionaliai panaudojamos biudžeto lėšos, prastėjo pacientų aprūpinimas, jie turėjo mokėti didesnes priemokas už dalinai kompensuojamas ortopedijos technines priemones, konkurenciją ribojantys susitarimai lėmė ir žemesnę priemonių kokybę. VLK neužtikrino konkurencijos tarp įmonių, todėl buvo pripažinta pažeidusia Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimus.

Pirmosios instancijos teismas patvirtino Konkurencijos tarybos atliktą analizę bei konstatavo, kad suderindamos kainas ir pasidalindamos rinką įmonės apribojo konkurenciją. Dėl to ortopedijos techninių priemonių kainos buvo per aukštos, įmonės nebuvo suinteresuotos dirbti efektyviai, gaminti geresnės kokybės priemones, tad žalą patyrė pacientai ir valstybė.

Primename, kad Konkurencijos taryba už Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio bei Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio pažeidimą paskyrė pinigines baudas, kurių bendra suma sudarė beveik 3 mln. Lt. Konkurencijos taryba taip pat priimtu nutarimu įpareigojo ūkio subjektus ir VLK nutraukti nurodytus pažeidimus.

Šis teismo sprendimas apeliacine tvarka dar gali būti skundžiamas.

Su Konkurencijos tarybos nutarimo tekstu ir teismo sprendimu galima susipažinti - čia.

Atstovė viešiesiems ryšiams