Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


TEISMAS IŠAIŠKINO, KADA ĮMONĖS, PAŽEIDUSIOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMĄ, GALI BŪTI PAŠALINAMOS IŠ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ

2013 03 06

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – Teismas) 2013 m. vasario 20 d. nutartyje (toliau – Nutartis) pasisakė, kokioms sąlygoms esant perkančiosios organizacijos pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 4 punktą gali iš viešųjų pirkimų pašalinti tiekėjus, pažeidusius Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimus.

Pagal šią Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatą, jeigu Konkurencijos taryba už Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą įmonei paskiria ekonominę sankciją (baudą), ši įmonė gali būti pašalinama iš viešųjų pirkimų trims metams nuo tokio Konkurencijos tarybos nutarimo įsiteisėjimo dienos. Iki šiol kildavo neaiškumų, kokią datą laikyti Viešųjų pirkimų įstatyme įvardinta Konkurencijos tarybos nutarimo įsiteisėjimo diena, kadangi nei Konkurencijos įstatyme, nei kituose įstatymuose nėra nustatyta, kada Konkurencijos tarybos nutarimai, kuriais yra skiriamos ekonominės sankcijos, laikomi įsiteisėjusiais. Dėl to, apibendrinus Teismo praktiką, buvo pagrindo manyti, jog Konkurencijos tarybos nutarimo įsiteisėjimo diena yra jo priėmimo diena, nepriklausomai nuo to, ar toks nutarimas yra apskųstas teismui.

Minėtoje nutartyje dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 4 punkto Teismas nurodė, kad „iš šios teisės normos matyti, kad įstatymų leidėjas imperatyviai yra numatęs, jog teisines pasekmes (apribojimus dalyvauti viešuosiuose pirkimuose) sukelia tik ekonominės sankcijos už konkurencijos teisės aktų pažeidimus, paskirtos įsiteisėjusiais institucijų sprendimais, t.y. tik tokiais sprendimais, kurie turi res judicata galią (yra privalomi vykdyti bei nebegali būti revizuojami kokių nors kitų institucijų“.

Vadovaujantis Teismo išaiškinimu, galima daryti išvadą, kad perkančiosios organizacijos tiekėjų diskvalifikavimo iš viešųjų pirkimų nuostatą gali taikyti tik tais atvejais, kai šie tiekėjai Konkurencijos tarybos nutarimais, turinčiais res judicata galią, yra pripažinti pažeidusiais Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimus. Tokią galią Konkurencijos tarybos nutarimas įgyja tada, kai jis per nustatytą terminą nuo jo priėmimo dienos nėra apskundžiamas teismui, arba, jei nutarimas apskųstas teismui, kai teismas įsiteisėjusiu sprendimu patvirtina, jog nutarimu atitinkamai įmonei teisėtai paskirta bauda.

Pastabos

(1) Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 4 punktas nustato, kad perkančioji organizacija pirkimo sąlygose gali nustatyti, jog pasiūlymą pateikęs tiekėjas bus diskvalifikuotas iš viešojo pirkimo, jeigu jis yra padaręs profesinį pažeidimą. Profesinis pažeidimas pagal minėtą nuostatą yra, be kita ko, suprantamas kaip atvejis, kai tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, ir nuo sprendimo paskirti KĮ nustatytą ekonominę sankciją (t.y. baudą) už šį pažeidimą įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip trys metai.

(2) Konkurencijos įstatymo 5 straipsnis draudžia sudaryti susitarimus, kuriais siekiama riboti konkurenciją arba kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, įskaitant susitarimus tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti (fiksuoti) tam tikros prekės kainas arba kitas pirkimo ar pardavimo sąlygas, pasidalyti prekės rinką teritoriniu pagrindu pagal pirkėjų ar tiekėjų grupes ar kitu būdu, susitarimus nustatyti tam tikros prekės gamybos ir pardavimo kiekius ir kt.

 

Komunikacijos skyrius

Atstovė viešiesiems ryšiams