Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

TEISMO ŽINIA SAVIVALDYBĖMS – KONKURENCIJOS ĮSTATYMO REIKALAVIMŲ LAIKYTIS PRIVALU

2011 04 11

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) galutine ir neskundžiama nutartimi atmetė UAB "Trakų paslaugos" apeliacinį skundą dėl Konkurencijos tarybos 2009 m. kovo 19 d. priimto nutarimo, kuriuo Trakų rajono savivaldybė buvo pripažinta pažeidusia Konkurencijos įstatymo 4 straipsnyje įtvirtintus reikalavimus, nes savo įsteigtam ir kontroliuojamam ūkio subjektui UAB „Trakų paslaugos“ be konkurso ar kitos konkurencingos procedūros pavedė vykdyti Trakų ir Lentvario miestų viešųjų teritorijų tvarkymo darbus. Trakų rajono savivaldybė buvo Konkurencijos įpareigota nutraukti su UAB „Trakų paslaugos“ sudarytą Trakų ir Lentvario miestų viešųjų teritorijų tvarkymo darbų sutartį.

Konkurencijos taryba laikėsi ir laikosi nuoseklios nuomonės, kad, nepaisant, jog teisės aktai viešojo administravimo subjektams (šiuo atveju savivaldybei) suteikia keletą alternatyvų, kaip gali būti pasirenkami viešųjų paslaugų teikėjai, šie subjektai negali naudotis savo teisėmis nepaisydami Konkurencijos įstatymo reikalavimų. Minėta nutartimi LVAT patvirtino tokios Konkurencijos tarybos pozicijos pagrįstumą.

Bylą nagrinėjusi LVAT išplėstinė teisėjų kolegija pažymėjo, kad savivaldybės, įgyvendindamos joms suteiktą teisę pasirinkti viešųjų paslaugų teikimo būdą, privalo paisyti Konkurencijos įstatymo reikalavimų, be kita ko, skirtų užtikrinti Konstitucijoje įtvirtintos sąžiningos konkurencijos laisvės apsaugą, ir viešųjų paslaugų teikimo vykdymą pavesti savo įsteigtam paslaugų teikėjui tik būdamos tikros, kad tokiu sprendimu nebus pažeistos minėtos nuostatos. LVAT nuomone, ginčytas savivaldos institucijos sprendimas, be konkurencingos procedūros savivaldybės įsteigtam ir kontroliuojamam ūkio subjektui UAB „Trakų paslaugos“ pavesti viešųjų paslaugų teikimą, suteikė privilegiją UAB "Trakų paslaugos" ir diskriminavo kitus ūkio subjektus, kurie taip pat galėjo teikti tokias paslaugas, bei taip sudarė sąlygas rinkoje atsirasti skirtingoms konkurencijos sąlygoms.

Nutartyje išplėstinė teisėjų kolegija taip pat laikėsi ankstesnės LVAT praktikos, susijusios su vadinamųjų „vidinių sandorių“ teisiniu reglamentavimu. Teismas pabrėžė, kad Europos Sąjungos teisė jokiu būdu nedraudžia valstybėms narėms, taigi ir Lietuvos Respublikai, nustatyti konkurencijos teisės požiūriu griežtesnes taisykles, užtikrinančias didesnę apsaugą nuo priešingų konkurencijai veikų, todėl vidinių sandorių išimties nenumatymas Viešųjų pirkimų įstatyme ir šio įstatymo jiems taikymas, net ir tuo atveju, kai tokius sandorius leidžia Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika, niekaip netrukdė užtikrinti platesnį ir visapusiškesnį skaidrumo, nediskriminavimo ir vienodo požiūrio principų įgyvendinimą, todėl objektyviai negalėjo pažeisti Europos Sąjungos teisės principų.

- Tenka tik apgailestauti, kad kai kurie viešojo administravimo subjektai nepakankamai suvokia konstitucinio sąžiningos konkurencijos laisvės principo svarbą vartotojų gerovei bei valstybės ūkio funkcionavimui, o kai kurie pakartotinai daro pažeidimus,- pastebi Teisės ir konkurencijos politikos skyriaus vedėjas Elonas Šatas. Tai, kad Konkurencijos įstatyme įtvirtintų reikalavimų ne visada paisoma, rodo ir Konkurencijos tarybos tiriami atvejai – 2010 m. tokių atvejų buvo 20. Šešiais atvejais buvo konstatuoti Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimai – savivaldybės Konkurencijos tarybos priimtais nutarimais buvo įpareigotos pakeisti jų priimtus sprendimus taip, kad jie neprieštarautų Konkurencijos įstatymui. Vis dėlto E.Šatas viliasi, kad šis LVAT sprendimas paskatins po rinkimų savo veiklą pradėsiančias naujos sudėties savivaldybių tarybas, priimant sprendimus nepamiršti laikytis ir Konkurencijos įstatymo 4 straipsnyje nustatytos pareigos viešojo administravimo subjektams - užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę vykdant jiems pavestus uždavinius, susijusius su ūkinės veiklos reguliavimu.

Atstovė viešiesiems ryšiams