Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


„TELIASONERA AB“ LEIDIMAS ĮSIGYTI IKI 90 PROC. UAB „OMNITEL“ AKCIJŲ DUOTAS SU SĄLYGOMIS

2003 12 11

Konkurencijos taryba posėdyje išnagrinėjo „TeliaSonera AB“ 2003-09-02 pateiktą pranešimą apie koncentraciją per dukterinę įmonę „Amber Mobile Teleholding AB“ įsigyjant iki 90 proc. UAB „Omnitel“ akcijų. Priimtas nutarimas pagal pateiktą pranešimą leisti vykdyti šią koncentraciją su nustatytomis sąlygomis ir įpareigojimais siekiant išvengti dominuojančios padėties sustiprinimo atitinkamose rinkose.

Nutarime išdėstytos sąlygos numato, kad UAB „Omnitel“ negali būti reorganizuojama prijungiant ar sujungiant su AB „Lietuvos telekomas“ ar kuriuo nors kitu „TeliaSonera AB“ tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamu ūkio subjektu, apie tai iš anksto nepranešus Konkurencijos tarybai ir negavus jos leidimo. Negavusi Konkurencijos tarybos leidimo AB „Lietuvos telekomas“ taip pat negali perleisti šiuo metu vykdomos savo veiklos (su klientais sudarytų sutarčių) , susijusios su telekomunikacinių paslaugų teikimu fiksuotojo ryšio tinklu, UAB „Omnitel“, nebent įstatymų nustatyta tvarka UAB „Omnitel“ būtų pradėti taikyti reguliavimo įpareigojimai kaip didelę įtaką atitinkamoje telekomunikacijų rinkoje turinčiam ūkio subjektui. UAB „Omnitel“ , siekiant užtikrinti veiklos skaidrumą teikiant telekomunikacijų paslaugas viešojo fiksuotojo ryšio tinklu ir judriojo ryšio tinklu, įpareigota vesti atskirą fiksuotojo ryšio tinklu teikiamų paslaugų sąnaudų apskaitą.

Konkurencijos taryba nutarė, kad „TeliaSonera AB“ privalo užtikrinti, kad AB „Lietuvos telekomas“ ir UAB „Omnitel“, įskaitant ir kitus tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamus ūkio subjektus, teikiančius telekomunikacijų paslaugas Lietuvos Respublikoje, vadovaudamiesi galiojančiais įstatymais savo veikloje laikytųsi nediskriminavimo sąlygos, ypač sudarant tinklų sujungimo ir prieigos sutartis.

Vykdomą koncentraciją Konkurencijos taryba įvertino kaip sustiprinančią vertikalią integraciją tarp minėtų ūkio subjektų Lietuvoje, ir kaip horizontalią, keičiančią koncentracijos laipsnį atitinkamose telekomunikacijų rinkose. UAB „Omnitel“ akcijas įsigyjantis ūkio subjektas „Amber Mobile Teleholding AB“ yra „TeliaSonera AB“ 100 proc. priklausanti dukterinė įmonė. 2002 m. liepos mėn. Konkurencijos taryba, leisdama „Telia AB“ vykdyti koncentraciją įsigyjant „Sonera Corporation“, irgi buvo nustačiusi sąlygą, kad „Telia AB“ nestiprins turimos UAB „Omnitel“ kontrolės iš anksto negavusi Konkurencijos tarybos leidimo. Turimą 55 proc. UAB „Omnitel“ akcijų paketą iki 90 proc. „Amber Mobile Teleholding AB“ padidintų įsigydama 35 proc. akcijų iš „Motorola Lithuania Telecom, Inc.“. Po koncentracijos buvusią bendrą su „Motorola Lithuania Telecom, Inc.“ UAB „Omnitel“ kontrolę pakeis vienvaldė „TeliaSonera“ AB kontrolė. Lietuvoje „TeliaSonera“ per „Amber Teleholding A/S“ turi 60 proc. AB „Lietuvos telekomas“ akcijų.

Konkurencijos tarybos nutarimas dėl vykdomos koncentracijos su sąlygomis ir įpareigojimais priimtas konstatavus, kad AB „Lietuvos telekomas“ užima dominuojančią padėtį kai kuriose atitinkamose teikiamų paslaugų rinkose, o kitose užima didelę rinkos dalį. UAB „Omnitel“ užima labai didelę rinkos dalį judriojo ryšio paslaugų rinkoje ir tarptautinio judriojo ryšio tarptinklinių paslaugų rinkose. Koncentracijos laipsnis keičiasi atitinkamose telekomunikacijų ir informacinių technologijų rinkose, kuriose bus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis ir itin apribota konkurencija. „TeliaSonera AB“, sustiprindama UAB „Omnitel“ kontrolės laipsnį, užsitikrins galimybę realizuoti visišką minimų bendrovių veiksmų derinimą ir todėl tikėtina, kad ateityje gali sustiprėti šių bendrovių padėtis atitinkamose rinkose. Tokios aplinkybės paskatino Konkurencijos tarybą leidimą koncentracijai duoti nustačius sąlygas ir įpareigojimus.

Atstovė viešiesiems ryšiams