BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

„TOKSIKAI“ PAKEITUS SUTARTĮ SU KLIENTAIS, KONKURENCIJOS TARYBA NUTRAUKĖ TYRIMĄ DĖL GALIMO PIKTNAUDŽIAVIMO DOMINUOJANČIA PADĖTIMI

2022 03 29

Konkurencijos taryba nutraukė tyrimą dėl galimo „Toksikos“ piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi, atsižvelgusi į tai, kad pavojingas atliekas šalinanti įmonė pakeitė ydingas sutarties su klientais sąlygas, be to, nuo valstybės valdomos bendrovės veiksmų potencialiai galėjo nukentėti nedaug verslo subjektų.

Tyrimas buvo pradėtas gavus bendrovės „Ekopartneriai“ pranešimą dėl „Toksikos“ veiksmų vienašališkai nutraukiant pavojingų atliekų tvarkymo sutartį ir naujai siūlomos sudaryti sutarties sąlygų. Tarp jų buvo numatyti įpareigojimai per vieną mėnesį pristatyti tam tikrą minimalų medicininių atliekų kiekį ir perduoti „Toksikai“ tvarkyti visą viešuosiuose pirkimuose laimėtą medicininių atliekų kiekį. Taip pat klientui buvo numatytas draudimas naudotis sutartimi, siekiant gauti leidimą medicinines atliekas išvežti į kitas šalis.

Konkurencijos taryba nustatė, kad naujas sutartis pakeistomis sąlygomis su „Toksika“, kuri yra vienintelė bendrovė Lietuvoje, turinti leidimą užsiimti pavojingų atliekų (įskaitant pavojingų medicininių atliekų) šalinimo deginant veikla, sudarė ir kiti ūkio subjektai, surenkantys iš gydymo įstaigų medicinines atliekas ir vežantys jas šalinti į „Toksiką“.

Kadangi dalis medicininių atliekų gali būti tvarkomos ne tik šalinimo deginant būdu, bet ir kitais būdais (perduodant jas medicininių atliekų naudojimo veikla užsiimantiems ūkio subjektams), kilo įtarimas, kad „Toksika“ galėjo apriboti „Ekopartnerių“ ir kitų medicinines atliekas surenkančių bei vežančių šalinti ūkio subjektų galimybes pristatyti medicinines atliekas, kurių neprivaloma tvarkyti šalinimo deginant būdu, alternatyviems jų tvarkytojams bei už paslaugas mokėti konkurencingą kainą. Be to, „Toksika“ galėjo apriboti kitų ūkio subjektų galimybes teikti medicininių atliekų tvarkymo paslaugas.

Tyrimo metu nustatyta, kad „Toksika“ ginčytinų sutarties nuostatų praktikoje netaikė, jos klientai, išskyrus „Ekopartnerius“, neturėjo pretenzijų dėl minėtų nuostatų ar jų taikymo, o ir įmonių, kurias galėjo paveikti nagrinėtas galimas pažeidimas, nebuvo daug. Nors „Toksika“ buvo nutraukusi pavojingų atliekų tvarkymo sutartį su „Ekopartneriais“, Vilniaus apygardos teismas tokį veiksmą pripažino neteisėtu ir negaliojančiu. Nuo 2021 m. gegužės „Toksika“ pakeitė medicininių atliekų tvarkymo sutartį, kurioje nebeliko ydingų nuostatų ir kurią pasirašė dauguma įmonės klientų, tarp jų – ir „Ekopartneriai“.

Atsižvelgusi į šias aplinkybes Konkurencijos taryba nusprendė nutraukti tyrimą dėl galimo „Toksikos“ piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi, nes tolesnis jo tęsimas neatitiktų įtakos veiksmingai konkurencijai ir vartotojų gerovei, strateginės reikšmės, taip pat – ir racionalaus išteklių panaudojimo principų, kadangi detalesnis minėtos bendrovės veiksmų vertinimas pareikalautų neproporcingų Konkurencijos tarybos išteklių, palyginti su tikėtinais tyrimo rezultatais.

Nutarimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo jo įteikimo arba paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje dienos.

Atnaujinta: 2022 03 29