BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

TRYS INSTITUCIJOS DISKUTAVO AKTUALIAIS PRANEŠĖJŲ APSAUGOS KLAUSIMAIS

Konkurencijos taryba, Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) ir Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) tęsia susitikimus pagal atnaujinto trišalio bendradarbiavimo modelį. Šiandien institucijų atstovai dalijosi darbo su pranešėjais patirtimi ir aptarė, kaip būtų galima tobulinti teisinį reglamentavimą bei didinti visuomenės paskatas netoleruoti įstatymų pažeidimų.

Pranešėjų apsaugos institutai yra ypač naudingi priežiūros institucijų veikloje, nes padeda atskleisti konkurencijos, korupcinio pobūdžio ar kitus sunkius, slepiamus pažeidimus, darančius žalą tiek vartotojams, tiek sąžiningai dirbančioms įmonėms ir visai visuomenei. Trijų institucijų ekspertai diskutavo ir pasidalijo įžvalgomis, kaip galėtų būti tobulinamas teisinis reglamentavimas, organizacijų administracinė praktika ir apsaugos pranešėjams užtikrinimo mechanizmai, kad asmenys būtų dar labiau paskatinti kreiptis į priežiūros institucijas ir pateikti informaciją apie daromus įstatymų pažeidimus.

Konkurencijos taryba taip pat nuolatos ragina asmenis pranešti apie galimus konkurenciją ribojančius susitarimus bei pateikti įrodymus. Jeigu suteiktos informacijos pagrindu institucija atliktų tyrimą ir, nustačiusi pažeidimą, skirtų baudą, pranešėjui būtų išmokamas finansinis atlygis. Konkurencijos įstatyme numatyta, kad vienkartinė išmoka už įrodymus sudaro 1 proc. nuo pažeidėjams paskirtų baudų, bet ne mažiau kaip 1 tūkst. Eur ir ne daugiau kaip 100 tūkst. Eur.

Fiziniai asmenys draudžiamo susitarimo įrodymus kviečiami pateikti užpildžius el. formą „Pranešk mums“ svetainėje kt.gov.lt, el. paštu praneskmums@kt.gov.lt, paštu (Jogailos g. 14, Vilnius) arba atvykus į instituciją. Iš viso 2023 m. per el. formą „Pranešk mums“ buvo gauta 17 pranešimų apie galimus draudžiamus susitarimus. Nors pranešėjų pateikiami duomenys ne visuomet gali būti teisinis pagrindas tyrimui pradėti, gyventojai atkreipia institucijos dėmesį į potencialius kartelių atvejus, kuriuos Konkurencijos taryba vėliau gali analizuoti savo iniciatyva. Kai kurie gauti duomenys paskatino institucijos ekspertus detaliau paanalizuoti situaciją tam tikruose sektoriuose.

Konkurencijos tarybos, STT ir VPT atstovai aptarė ir kitus klausimus, susijusius su kompetencijų pasiskirstymu ir galimybėmis kartu spręsti kompleksines konkurencijos problemas viešųjų pirkimų srityje, taip pat – bendradarbiavimą ir tarnybinės pagalbos teikimą tai atvejais, kai atitinkamos institucijos funkcijos paliečia ir kitos organizacijos veiklos sritį.

Trišalį bendradarbiavimo susitarimą Konkurencijos taryba, STT ir VPT pasirašė 2017 m. vasarį. Pernai lapkritį susitikę jų vadovai susitarė atnaujinti trišalio bendradarbiavimo modelį ir numatė bendras veiklos kryptis, kad būtų dar efektyviau išnaudotas institucijų potencialas suteikiant tarpusavio ekspertinę pagalbą.

Konkurencijos taryba, remdamasi tiek iš STT, tiek iš VPT gauta pradine informacija, yra atlikusi kelis tyrimus ir nustačiusi kartelinius susitarimus viešųjų pirkimų srityje.

Atnaujinta: 2024 05 15