BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

TYRIMAS DĖL AB „MAŽEIKIŲ NAFTA“ VEIKSMŲ

2005 07 14

Konkurencijos tarybos Pramonės skyriaus specialistai pristatė atlikto tyrimo dėl AB „Mažeikių nafta“ veiksmų rezultatus. Tyrimas buvo pradėtas pagal Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo reikalavimus, tačiau tyrimo metu įtarus, kad AB „Mažeikių nafta“ veiksmai galėjo turėti poveikį prekybai tarp Europos Sąjungos šalių narių Lietuvos, Latvijos ir Estijos, buvo nutarta išplėsti tyrimą vadovaujantis Europos Bendrijos steigimo sutarties 82 straipsnio nuostatomis. Atlikto tyrimo apimtis - labai didelė, jo išvadoms parengti buvo atlikta visapusiška AB „Mažeikių nafta“ bei naftos produktais prekiaujančių ūkio subjektų dokumentų analizė, surinkti paaiškinimai. Taip pat išnagrinėta iš Latvijos ir Estijos bei kitų institucijų gauta informacija, kuri padėjo įvertinti AB „Mažeikių nafta“ ir UAB „Mažeikių naftos“ prekybos namai veiksmus, sudarant sutartis su naftos produktais prekiaujančiomis bendrovėmis.

Tyrimą dėl AB „Mažeikių nafta“ veiksmų 2002-2004 metų laikotarpiu atitikimo Konkurencijos įstatymo reikalavimams Konkurencijos taryba pradėjo siekdama išsiaiškinti, ar šios bendrovės veiksmai gali turėti įtakos skirtingoms benzino ir dyzelino kainoms Baltijos valstybių rinkose, ar degalų kainų skirtumai galėtų būti susiję su konkurencijos pažeidimais bei AB „Mažeikių nafta“ piktnaudžiavimu rinkoje.

Pagal nustatytas procedūras dabar su tyrimo išvadomis bus supažindintos suinteresuotos šalys ir gauti jų atsiliepimai, kuriuos išnagrinėjusi Konkurencijos taryba rugsėjo mėnesį planuoja priimti galutinį nutarimą. Kadangi tyrimas buvo atliekamas vadovaujantis ne tik Konkurencijos įstatymo, bet ir Europos Bendrijos steigimo sutarties 82 straipsnio reikalavimais, kai kurios tyrimo išvados parodė, kad UAB „Mažeikių naftos“ prekybos namai tam tikrais veiksmais darė poveikį prekybai benzinu tarp kai kurių ES šalių narių - Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Dėl šios priežasties bei galimo Europos Bendrijos steigimo sutarties 82 straipsnio reikalavimų, kuriuos galėjo pažeisti AB „Mažeikių nafta“, bus informuota Europos Komisija, kuri turi galimybę pratęsti tyrimą ar perimti jį į savo jurisdikciją arba pavesti toliau nagrinėti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai.

Tyrimas parodė, kad didesnės degalų kainos Lietuvoje nei Latvijoje ar Estijoje susidarė tiek dėl objektyvių priežasčių, kurias nulemia skirtingos sąlygos įvairiose Baltijos šalių rinkos teritorijose, tiek dėl subjektyvių dalykų. Galimi kainų skirtumai Baltijos valstybėse susidaro ir dėl akcizų konvertavimo skirtumų, ir dėl reikalavimo kaupti Lietuvoje privalomas degalų atsargas bei taip įšaldyti dalį savo lėšų tuo pačiu branginant kurą bei kt. Pažymėtina, kad Konkurencijos taryba keletą metų atkakliai siekė, kad būtų sumažinti anksčiau Lietuvoje buvę 15 proc. muito mokesčiai degalams (šiuo metu - 4,7 proc. iš trečiųjų šalių importuojamam benzinui) ir sudarytos sąlygos pigesnių degalų iš kaimyninių šalių importui ir tuo pačiu didesnei konkurencijai. 2002-2004 m. Latvijoje ir Estijoje importuojamiems naftos produktams muito mokesčio nebuvo, o 2004 m. gegužę šalims tapus Europos Sąjungos narėmis muitai degalams tapo vienodi.

Tyrimo metu buvo nustatyta nemažai faktų ir aplinkybių, leidžiančių įtarti AB „Mažeikių nafta“ ir UAB „Mažeikių naftos“ prekybos namai piktnaudžiavimą dėl taikytos strategijos ir kainodaros Lietuvos, Latvijos ir Estijos pirkėjams, kuris galėjo turėti poveikį degalų kainoms, bei įvairių prekybos ribojimo veiksnių, kurie galėjo sudaryti nevienodas sąlygas rinkoje veikiantiems ūkio subjektams ir diskriminuoti atskiras bendroves. Dėl to šios bendrovės galėjo būti priverstos Lietuvos vartotojams degalus pardavinėti brangiau nei Latvijoje ar Estijoje. Kai kuriais veiksmais, nustatant diskriminuojančias kainas bei pirkimo sąlygas, galėjo būti padaryta žala pirkėjams. Tyrimo metu nustatyti galimi AB „Mažeikių nafta“ piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi rinkoje faktai leidžia įtarti Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio pažeidimus degalų rinkoje Lietuvoje bei vadovaujantis Europos Bendrijos steigimo sutarties 82 straipsnio nuostatomis - degalų rinkoje Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

Atstovė viešiesiems ryšiams
Atnaujinta: 2016 04 27