Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

TYRIMAS NUTRAUKTAS, BET VEŽĖJŲ VEIKSMAI IR TOLIAU BUS STEBIMI

2003 05 22

Konkurencijos taryba posėdyje priėmė nutarimą nutraukti tyrimą, kuris buvo pradėtas šių metų kovo 20 d., dėl Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ ir jos narių veiksmų atitikimo Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ( draudžiami susitarimai) reikalavimus. Pagal Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio nuostatas visi susitarimai, kuriais siekiama riboti konkurenciją arba kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, yra draudžiami ir negalioja nuo jų sudarymo momento.

Konkurencijos tarybos iniciatyva tyrimas buvo pradėtas pastebėjus kai kurių požymių, kad yra inicijuojami veiksmai, kuriais gali būti pažeisti Konkurencijos įstatymo reikalavimai, vežėjams automobiliais pradėjus tartis kartu didinti krovinių gabenimo kainas, ir siekiant laiku užkirsti kelią galimam Konkurencijos įstatymo pažeidimui.

Tyrimas pradėtas po Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ 2003 m. kovo 19 d. paskelbto kreipimosi į Lietuvos vežėjus dėl krovinių vežimo sąnaudų perskaičiavimo ir krovinių gabenimo įkainių peržiūrėjimo. Šiame kreipimęsi krovinių automobiliais vežėjai buvo raginami kartu perskaičiuoti krovinių vežimo sąnaudas ir didinti krovinių pervežimo paslaugų įkainius atsižvelgus į padidėjusius mokesčius ir kitas šių paslaugų teikimo kaštų augimo priežastis. Tyrimo metu paaiškėjo, kad toks kreipimasis buvo inicijuotas surengtuose Vilniaus regiono asociacijos narių susirinkimuose. Šis faktas ir kai kurie kiti nustatyti veiksmai Konkurencijos tarybai sukėlė įtarimų, kad asociacija „Linava“ gali siekti, jog jos nariai tarpusavyje derintų naujus krovinių pervežimo tarifus tuo apribodami konkurenciją.

Konkurencijos taryba, įvertinusi surinktą medžiagą, nutarimą nutraukti tyrimą pagrindė tuo, jog dėl pradėto tyrimo asociacijos „Linava“ ketinimai liko neįgyvendinti ir nėra duomenų apie toliau tęsiamus bendrus vežėjų veiksmus dėl krovinių gabenimo paslaugų įkainių peržiūrėjimo. Tačiau Konkurencijos taryba ir toliau stebės šios asociacijos ir jos narių veiksmus ir atnaujins tyrimą tuo atveju, jeigu būtų nustatyta, kad siekiama įgyvendinti ketinimus susitarti peržiūrint krovinių gabenimo paslaugų tarifus.

Atstovė viešiesiems ryšiams