BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

UAB KONCERNAS „ACHEMOS GRUPĖ” GALIMAI ĮGYVENDINO KONCENTRACIJĄ BE KONKURENCIJOS TARYBOS LEIDIMO

Balandžio 21 d. Konkurencijos taryba baigė tyrimą ir preliminariai nustatė, kad 2013 m. UAB koncernas „Achemos grupė“, įgijęs vienvaldę UAB „Jūros vartai“ ir AB „Klaipėdos laivų remontas“ kontrolę, įgyvendino koncentraciją, apie kurią nepranešė Konkurencijos tarybai bei negavo jos leidimo.

2014 m. Konkurencijos taryba leido vykdyti koncentraciją UAB koncernui „Achemos grupė“ įsigijus 50 proc. UAB „Jūros vartai“ akcijų bei 18,46 proc. (kartu su turimomis akcijomis iš viso – 37,79 proc.) UAB „KLAIPĖDOS LAIVŲ REMONTAS“ akcijų ir įgijus vienvaldę pastarųjų bendrovių kontrolę. Pranešimo apie koncentraciją nagrinėjimo metu Konkurencijos tarybos ekspertai nustatė, kad UAB koncernas „Achemos grupė“ galimai įgyvendino koncentraciją iki pranešimo apie koncentraciją pateikimo Konkurencijos tarybai. Dėl šios priežasties Konkurencijos taryba atliko tyrimą bei preliminariai nustatė, kad UAB koncernas „Achemos grupė“ įgyvendino koncentraciją, apie kurią turėjo būti pranešta Konkurencijos tarybai iki jos įgyvendinimo ir kuriai buvo būtinas Konkurencijos tarybos leidimas.

Pranešimo apie baigtą tyrimą medžiaga yra skirta tik pažeidimu įtariamoms įmonėms ir suinteresuotoms šalims. Išsiųsdami pranešimą, Konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai informuoja įstatymo pažeidimu įtariamus asmenis apie tyrimo išvadas, tačiau tyrimo išvadų išsiuntimas dar nereiškia, kad įstatymo pažeidimas jau yra nustatytas.

Kartu su pranešimu pažeidimu įtariami asmenys gauna galimybę susipažinti su tyrimo medžiaga bei raštu pateikti savo paaiškinimus. Paaiškinimai taip pat gali būti teikiami žodžiu per viešą posėdį, kuriame yra išklausomi pažeidimu įtariami asmenys ir kiti suinteresuoti asmenys. Įvertinusi šalių paaiškinimus Konkurencijos taryba priima galutinį sprendimą.

Konkurencijos taryba primena, kad apie numatomą įvykdyti koncentraciją privaloma pranešti Konkurencijos tarybai ir gauti leidimą, jeigu koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų suminės bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 14,5 mln. Eur ir jeigu kiekvieno mažiausiai iš dviejų koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 1,45 mln. Eur. Pranešimas apie koncentraciją turi būti pateiktas Konkurencijos tarybai iki koncentracijos įgyvendinimo. Koncentracija negali būti įgyvendinta tol, kol nėra gautas Konkurencijos tarybos leidimas.

Už koncentracijos, apie kurią buvo privaloma pranešti, įgyvendinimą be Konkurencijos tarybos leidimo ūkio subjektams gali būti skiriama piniginė bauda iki 10 proc. bendrųjų metinių pajamų praėjusiais ūkiniais metais.

Atnaujinta: 2017 04 28