Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


UAB „RUBIKON APSKAITOS SISTEMOS“ SKELBTA REKLAMA PRIPAŽINTA NELEISTINA LYGINAMĄJA REKLAMA

2003 02 06

Posėdyje apsvarsčiusi atlikto tyrimo išvadas ir vadovaudamasi Reklamos įstatymo nuostatomis, Konkurencijos taryba priėmė nutarimą dėl spaudoje skelbtos UAB „Rubikon apskaitos sistemos“ reklamos. Šios bendrovės reklama „Patinka?“, kurioje pateikta atsiskaitymo už paslaugas mokėjimo pranešimo forma buvo užpildyta ironiškais, tikrovės neatitinkančiais paslaugų pavadinimais, pripažinta neleistina lyginamąja reklama. Bendrovė UAB „Rubikon apskaitos sistemos“ įpareigota nutraukti neleistinos lyginamosios reklamos naudojimą ir įspėta, kad gali būti skiriamos Reklamos įstatyme numatytos baudos, jeigu minėta reklama nebus nutraukta arba bus atnaujinta.

Tyrimas buvo pradėtas 2002 m. spalio 31 d. pagal Vilniaus miesto komunalinių ir butų ūkio įmonių asociacijos pareiškimą. Asociacija teigė, kad UAB „Rubikon apskaitos sistemos“ reklamoje pavaizduotas neegzistuojančios UAB „Išlaidlita“ mokėjimo pranešimas, kuris pagal formą, šriftą ir maketą yra panašus į Asociacijos atstovaujamų įmonių gyventojams siunčiamas atsiskaitymo už gyvenamųjų patalpų nuomą, eksploatavimą ir komunalines paslaugas sąskaitas, diskredituoja esamus paslaugų teikėjus. Ši reklama, kurioje pavaizduotame pranešime buvo nurodyti išgalvoti paslaugų pavadinimai - „Šviesi ateitis“, „Pastato nepriežiūros išlaidos“, „Tai, ko mes nepadarėme“, „Tušti pažadai“, „Popierizmas“ ir kt., nors tiesiogiai ir neturintys nieko bendro su teikiamomis paslaugomis ir imamais mokesčiais, Asociacijos nuomone, galėjo sumenkinti jos atstovaujamų įmonių veiklos įvaizdį. Reklamos įstatymo 6 straipsnis nustato, kad lyginamoji reklama leidžiama, jeigu ji nediskredituoja ir nemenkina konkurento prekių, paslaugų, jo prekių ir paslaugų ženklų, firmos vardo, kitų žymenų, veiklos, jo teisinės, finansinės ir kitos padėties.

Vyriausybei patvirtinus naują gyvenamųjų patalpų administravimo tvarką, į patalpų priežiūros rinką siekia patekti ir UAB „Rubikon apskaitos sistemos“. Minėta šios bendrovės reklama, kurioje buvo bandyta netiesiogiai palyginti savo ir konkurento teikiamas paslaugas, pavaizdavus konkurento naudojamą mokėjimo sąskaitos formą su ironiškais įrašais, virš jos pateikiant klausimą „Patinka?“ ir čia pat siūlant savo paslaugas, galėjo menkinti konkurentų veiklos įvaizdį ir dalykinę reputaciją. Vartotojai galėjo suprasti, kad dabartinis jų gyvenamųjų patalpų administratorius teikia nekokybiškas paslaugas.

Konkurencijos tarybos nuomone, ši reklama galėjo turėti įtakos Asociacijos atstovaujamų įmonių teikiamų paslaugų apimtims, pakenkti jų galimybėms konkuruoti Vilniaus miesto gyvenamųjų namų administratorių rinkimuose.UAB „Rubikon apskaitos sistemos“ reklama pripažinta neleistina lyginamąja reklama, nes dėl šios reklamos Vilniaus miesto komunalinių ir butų ūkio įmonių asociacijos atstovaujamų įmonių vardas ir jų teikiamos paslaugos buvo sumenkintos, tuo pažeidžiant Reklamos įstatymo 6 straipsnio reikalavimus.

Atstovė viešiesiems ryšiams