BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

UŽ BE LEIDIMO ĮSIGYTAS DEGALINES „LUKOIL“ SKIRTA 11 817 700 LITŲ BAUDA

2014 05 12

Konkurencijos taryba gegužės 12 d. paskyrė 11 817 700  Lt baudą UAB „Lukoil Baltija“ už koncentracijų be Konkurencijos tarybos leidimo įgyvendinimą bei įpareigojo pašalinti pažeidimą.

Tyrimo metu buvo nustatyta, kad UAB „Lukoil Baltija“, sudariusi jungtinės veiklos sutartį su UAB „Baltic Petroleum“, 2003 m. gruodžio mėnesį perėmė 15 degalinių, o 2008 m. birželio mėnesį – dar vienos degalinės valdymą. Taip UAB „Lukoil Baltija“ įgijo šių degalinių kontrolę ir, pažeisdama Konkurencijos įstatymą, įgyvendino koncentracijas prieš tai nepranešusi Konkurencijos tarybai ir negavusi jos leidimo.

Paskyrusi baudą už Konkurencijos įstatymo pažeidimą, Konkurencijos taryba taip pat įpareigojo UAB „Lukoil Baltija“ pažeidimą pašalinti. Įmonė tai gali padaryti dviem būdais: nutraukti įvykdytas koncentracijas arba apie jas pranešti Konkurencijos tarybai, įstatymų nustatyta tvarka. Konkurencijos taryba, gavusi tokį pranešimą, atliktų išsamų vertinimą ir spręstų klausimą dėl koncentracijų leidimo ar neleidimo.

Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas, kaip ir daugelio kitų ES šalių konkurencijos teisė už be leidimo įgyvendintą koncentraciją  numato galimybę skirti baudą iki 10 proc. bendrųjų koncentraciją įgyvendinusios bendrovės pajamų. UAB „Lukoil Baltija“ skirta bauda sudaro apie 0,5 proc. bendrovės bendrųjų 2012 m. pajamų.

„Verslo bendruomenėje vis dar gaji nuomonė, kad pranešimas apie koncentraciją – tiesiog formalumas. Taip nėra, nes įmonių koncentracija gali lemti rinkos pokyčius, apriboti konkurenciją ir taip sukelti realias neigiamas pasekmes vartotojams, pavyzdžiui, padidinti paslaugų kainas dėl sumažėjusio rinkos dalyvių skaičiaus ir susilpnėjusios konkurencijos tam tikroje teritorijoje. Pastaruoju metu, įmonės ypač dažnai konkurencijos teisės draudžiamus veiksmus teisina socialine atsakomybe ar kitais „gerais ketinimais”, pavyzdžiui, darbo vietų kūrimu. Konkurencijos taryba sveikina įmonių norą būti socialiai atsakingomis, tačiau socialinė atsakomybė negali tapti priedanga konkurencijos teisės pažeidimams. Pažeidimo pavojingumas, ilga jo trukmė ir bendrovės pajamos yra esminiai faktoriai, lėmę UAB „Lukoil Baltija” skirtos baudos dydį“ – sako Šarūnas Keserauskas, Konkurencijos tarybos pirmininkas.

Konkurencijos taryba pažymi, jog koncentracijų vykdymo priežiūra atliekama siekiant stebėti rinkos struktūrų pokyčius ir neleisti įvykti tokiems įmonių susijungimams, dėl kurių įmonės taptų dominuojančiomis ar sustiprintų savo dominavimą atitinkamose rinkose, ar kitaip būtų itin apribota konkurencija. Siekiant, kad koncentracijų priežiūra būtų veiksmingai įgyvendinta, visi koncentracijoje dalyvaujantys ar kontrolę įgyjantys asmenys turi laikytis Konkurencijos įstatyme įtvirtintos pareigos apie ketinamą įgyvendinti koncentraciją pranešti Konkurencijos tarybai ir gauti jos leidimą iki tokios koncentracijos įgyvendinimo. Koncentracijos įgyvendinimas be Konkurencijos tarybos leidimo yra pavojingas Konkurencijos įstatymo pažeidimas, nepriklausomai nuo to, ar dėl koncentracijos įgyvendinimo buvo apribota konkurencija.

Pastabos

Koncentracijos – tai atvejai, kuomet jungiasi savarankiškos įmonės arba viena įmonė įgyja kitos įmonės kontrolę. Kadangi dėl šių pokyčių rinkoje gali būti itin apribota veiksminga konkurencija, kontrolę įgyjantys asmenys ar besijungiančios įmonės, kurių apyvartos viršija Konkurencijos įstatyme nustatytas ribas, privalo gauti Konkurencijos tarybos leidimą. Konkurencijos taryba leidžia vykdyti tik tas koncentracijas, dėl kurių reikšmingai nepablogėtų konkurencijos sąlygos.

Atstovė viešiesiems ryšiams
Atnaujinta: 2017 05 24