Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

UŽ DRAUDŽIAMĄ SUSITARIMĄ – BAUDOS KLAIPĖDOS BENDROVĖMS

2007 03 15

Konkurencijos taryba pagal baigto tyrimo išvadas priėmė nutarimą dėl bendrovių, dalyvavusių Klaipėdos miesto savivaldybės Švietimo įstaigų ūkio tarnybos organizuotose viešųjų pirkimų konkursuose, veiksmų, kurie pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimus. Pripažinta, kad tarpusavyje konkuruojančios UAB „Lamberta“, UAB „Sobo“ sistemos ir UAB „Termofora“, dalyvaudamos viešųjų pirkimų konkursuose įvairiems renovavimo darbams Klaipėdos bendrojo lavinimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose atlikti, viena kitai rengdavo konkursinių pasiūlymų formas bei skaičiuodavo kainas. Tokie veiksmai padėdavo bendrovėms laimėti jas dominančius konkursus. UAB „Lamberta“ laimėdavo konkursus renovavimo darbams atlikti mokyklose, o UAB „Sobo“ sistemos – ikimokyklinio ugdymo įstaigose. UAB „Termofora“ tyrimo metu nagrinėtuose konkursuose dalyvaudavo pateikdama UAB „Sobo“ sistemos parengtas pasiūlymų formas ir apskaičiuotas kainas, kurios būdavo didesnės, sudarant įspūdį, jog konkuruojama, tačiau ji konkursų nelaimėdavo. Tokie konkurentų veiksmai, kai konkursinių pasiūlymų kainos buvo žinomos iki jas paskelbiant oficialiai, kadangi kainas sau ir kitoms konkurso dalyvėms apskaičiuodavo konkurso laimėjimu suinteresuota bendrovė, yra vertinami kaip kainų derinimas dalyvaujant konkursuose bei pirkimo objektų pagal pirkėjų veiklos pobūdį pasidalinimas ir yra draudžiami pagal Konkurencijos įstatymo 5 straipsnį.

Už nustatytą kartelinį susitarimą skirtos baudos: bendrovei „Lamberta“ -71 tūkst. 755 Lt, bendrovei „Sobo“ sistemos – 62 tūkst. 774 Lt, bendrovei „Termofora“- 7 tūkst. 252 Lt. Skirdama baudas Konkurencijos taryba atsižvelgė į pajamas, kurias bendrovės gavo dėl buvusių draudžiamų susitarimų, bei į lengvinančią aplinkybę – dar nebaigus tyrimo bendrovės Konkurencijos tarybai pateikė pranešimus, kuriuose prisipažino dėl nustatytų faktų ir įsipareigojo daugiau neatlikti jokių veiksmų, kurie pažeistų Konkurencijos įstatymo reikalavimus.

Tyrimą Konkurencijos taryba atliko gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos raštą. Tyrimo laikotarpis – 2005 m. kovas - 2006 m. vasaris. Konkurencijos taryba atliko tuo metu Klaipėdos švietimo įstaigų ūkio tarnybos organizuotų 15 viešųjų pirkimų konkursų analizę ir juose nustatė draudžiamus susitarimus tarp šiuose konkursuose dalyvavusių bendrovių. Minimi konkursai rengti vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų pastatų renovavimo iki 2015 m. programa. Šios programos įgyvendinimas finansuojamas iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto, Privatizavimo fondo, ES struktūrinių fondų ir kitų lėšų.

Atstovė viešiesiems ryšiams