Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

UŽ LIETUVOS IR EUROPOS KONKURENCIJOS REIKALAVIMŲ PAŽEIDIMĄ - BAUDA TARPTAUTINIAM VILNIAUS ORO UOSTUI

2008 11 06

Konkurencijos taryba, įvertinusi atlikto tyrimo išvadas ir išklausiusi suinteresuotų šalių paaiškinimus, priėmė nutarimą dėl Valstybės įmonės Tarptautinis Vilniaus oro uostas veiksmų. Nutarta, kad VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas, nesudarydama galimybės UAB „Naftelf“ įeiti į aviacinio benzino ir reaktyvinių degalų tiekimo orlaiviams Tarptautiniame Vilniaus oro uoste rinkas, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 9 straipsnio ir Europos Bendrijos steigimo sutarties 82 straipsnio reikalavimus. Už šiuos pažeidimus Konkurencijos taryba VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas skyrė 171 000 Lt baudą. VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas taip pat įpareigota nutraukti neteisėtą veiklą, t.y. ne vėliau kaip per tris mėnesius sudaryti galimybę UAB „Naftelf“ įeiti į aviacinio benzino ir reaktyvinių degalų tiekimo Tarptautiniame Vilniaus oro uoste rinkas.

Tyrimas buvo pradėtas pagal UAB „Naftelf“ skundą. Bendrovė prašė ištirti, ar VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas nepiktnaudžiavo dominuojančia padėtimi, atsisakydama suteikti „Naftelf“ bendrovei priėjimą prie išteklių, būtinų vykdant orlaivių aprūpinimo degalais veiklą bei ją diskriminuodamas, kadangi nebuvo vykdoma degalų orlaiviams tiekėjų atranka Tarptautiniame Vilniaus oro uoste.

Konkurencijos taryba sprendimą priėmė visapusiškai išanalizavusi padėtį ir nenustačiusi objektyvių priežasčių, dėl kurių UAB „Naftelf“ neleista įeiti į aviacinio benzino ir reaktyvinių degalų tiekimo orlaiviams Tarptautiniame Vilniaus oro uoste rinkas. Nors UAB „Naftelf“ dėl galimybės plėtoti savo veiklą Tarptautiniame Vilniaus oro uoste kreipėsi ne kartą, šiai bendrovei nebuvo suteikta galimybių konkuruoti su oro uostu ir UAB „RSS MOTORS“ aviacinio benzino ir reaktyvinių degalų tiekimo orlaiviams Tarptautiniame Vilniaus oro uoste rinkose. Tyrimo metu nustatytos aplinkybės leido padaryti išvadą, kad Tarptautinio Vilniaus oro uosto veiksmai (neveikimas), pažeisdami Konkurencijos įstatymo 9 straipsnį, draudžiantį piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi, kartu pažeidžia ir EB steigimo sutarties 82 straipsnio reikalavimus, kadangi gali daryti poveikį prekybai tarp valstybių narių.

Skirdama baudą už nustatytą pažeidimą Konkurencijos taryba atsižvelgė į keletą aplinkybių. Įvertinta tai, kad pažeidimas truko nuo 2006 m. spalio iki tyrimo pabaigos. Be to, nustatytos dvi ūkio subjekto atsakomybę sunkinančios aplinkybės. Kadangi Konkurencijos tarybai buvo pateikta ne visa tyrimui būtina informacija, tokie Tarptautinio Vilniaus oro uosto veiksmai buvo vertinami kaip kliudymas atlikti tyrimą. Kaip atsakomybę sunkinanti aplinkybė įvertintas pažeidimo pakartotinumas, kadangi 2007 m. birželį Konkurencijos taryba Tarptautinį Vilniaus oro uostą buvo pripažinusi pažeidus Konkurencijos įstatymo 9 straipsnį ir skyrusi baudą.

Atstovė viešiesiems ryšiams