BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

UŽ PAKARTOTĄ KONKURENCIJOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMĄ - BAUDA AB „LIETUVOS TELEKOMAS“

2002 02 21

Konkurencijos taryba, šiandien posėdyje išnagrinėjusi klausimą dėl AB „Lietuvos telekomas“ veiksmų atitikimo Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio (draudimas piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi) reikalavimus, priėmė nutarimą. Konstatavusi, kad AB „Lietuvos telekomas“ pažeidė Konkurencijos įstatymą, Taryba įpareigojo šią bendrovę atnaujinti paslaugų teikimą UAB „Interprova“ ne vėliau kaip per 10 dienų nuo nutarimo rezoliucinės dalies paskelbimo. Įvertinus pažeidimu padarytos žalos dydį ūkio subjektui ir nustatyto pažeidimo pakartotinumą AB „Lietuvos telekomas“ paskirta 0,2 proc. jos bendrųjų metinių pajamų piniginė bauda, kuri sudarytų per 2 mln. litų.

Tyrimas buvo pradėtas 2001 m. gegužę UAB „Interprova“ prašymu. Apkaltinusi šią bendrovę išskirtinių savo teisių, numatytų Lietuvos Respublikos telekomunikacijų įstatyme, pažeidimu, AB „Lietuvos telekomas“ 2000 m. gruodį UAB „Interprova“ užblokavo ISDN srauto ir telefono linijas. Dėl to UAB „Interprova“ nebegalėjo teikti interneto telefonijos paslaugų ir patyrė maždaug 1 mln. litų nuostolių, nes dėl užblokuotų telefono linijų jai buvo neįmanoma veikti rinkoje ir konkuruoti su kitomis įmonėmis, teikiančiomis duomenų perdavimo paslaugas. Tam, kad telekomunikacijų paslaugų teikėjas galėtų vartotojams teikti paslaugas, jam reikalinga galimybė prisijungti prie telekomunikacijų tinklo, su kuriuo sujungti vartotojai, galinių taškų. Tokį sujungimą galima atlikti tik naudojantis vietine infrastruktūra. Dėl šios priežasties UAB „Interprova“, norėdama teikti duomenų perdavimo paslaugas, ir buvo sudariusi su AB „Lietuvos telekomas“ skirtųjų linijų nuomos sutartį.

Atliekant tyrimą išsiaiškinti visas aplinkybes buvo gana sudėtinga, kadangi internetinės telefonijos paslaugos Lietuvoje nėra tiksliai reglamentuotos. Tyrimo metu buvo nagrinėjamas toks internetinės telefonijos paslaugų teikimo būdas, kai prie internetinės telefonijos paslaugos teikėjo serverio telefono pagalba jungiamasi per AB „Lietuvos telekomas“ bendrąjį fiksuoto telefono ryšio tinklą Lietuvos Respublikoje.

AB „Lietuvos telekomas“, 2000 metų pabaigoje sustabdydamas telekomunikacijų paslaugų teikimą UAB „Interprova“, vadovavosi tuo, kad ši bendrovė teikia tarptautinių pokalbių telefonu paslaugas, o pagal Telekomunikacijų įstatymą balso telefonijos paslaugas gali teikti tik AB „Lietuvos telekomas“. Tuo tarpu UAB „Interprova“ aiškino teikianti internetinės telefonijos paslaugas. Tokio pobūdžio paslaugų, o ne balso telefonijos paslaugų teikimą, UAB „Interprova“ buvo nurodžiusi ir savo prašyme išduoti leidimą, nes ji neketino pažeidinėti Telekomunikacijų įstatymo nuostatų dėl išskirtinių AB „Lietuvos telekomas“ teisių.

Kadangi internetinės telefonijos arba balso per internetą sąvoka Lietuvos Respublikos telekomunikacijų įstatyme neapibrėžta, atlikdama tyrimą Konkurencijos taryba taip pat atsižvelgė į Europos Bendrijos konkurencijos teisės ir politikos nuostatas telekomunikacijų srityje bei bendrą ūkinės veiklos praktiką. Pavyzdžiui, Europos Komisija paskelbtuose komentaruose dėl balso perdavimo interneto tinklais statuso laikosi nuomonės, kad internetinė telefonija netenkina balso telefonijos apibrėžimo, išskyrus tuos atvejus, kai interneto telefonija atitinka visas balso telefonijos apibrėžimo sąlygas. Šiuo konkrečiu tyrimo atveju nurodytos sąlygos netenkinamos. Atliekant tyrimą taip pat buvo remtasi kitų Europos šalių institucijų patirtimi nagrinėjant panašius atvejus. Vadovaudamasi tyrimo metu sukauptais faktais ir padėties rinkoje vertinimais, Konkurencijos taryba padarė išvadą, kad UAB „Interprova“ teikta paslauga - internetinė telefonija - nėra balso telefonijos paslauga, kuriai AB „Lietuvos telekomas“ turi išskirtinę teisę, kadangi perdavimas nevyksta „realiuoju laiku“. Į paslaugos sudėtį įeinantis perdavimas interneto tinklu negali užtikrinti tokių laiko ir perdavimo parametrų, kokie taikomi balso telefonijai.

Konkurencijos įstatymo 9 straipsnis draudžia piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi atliekant visokius veismus, kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, nepagrįstai varžo kitų ūkio subjektų galimybes veikti rinkoje arba pažeidžia vartotojų interesus, įskaitant prekybos, gamybos ar techninės pažangos ribojimą darant žalą vartotojams. Prekybos ar gamybos ribojimas suprantamas kaip rinkos monopolizavimas, siekimas išstumti iš rinkos konkurentus ar kliūčių sudarymas jiems veikti rinkoje, tuo varžant jų sprendimus dėl prekės kiekio, kokybės ar kainos.

AB „Lietuvos telekomas“, užimdama dominuojančią padėtį bendrojo fiksuoto telefono ryšio ir telekomunikacijų tinklų nuomos rinkose, priėmė sprendimus užblokuoti nuomojamas linijas internetinės telefonijos paslaugas teikiančioms UAB „Interprova“ ir apie 30 kitų įmonių, tokiu būdu eliminuodama konkurenciją ir įtvirtindama savo dominuojančią padėtį internetinės telefonijos paslaugų rinkoje. Tokie AB „Lietuvos telekomas“ veiksmai vertintini kaip internetinės telefonijos paslaugų ribojimas ir rinkos monopolizavimas pažeidžiant Konkurencijos įstatymą.

Skirdama baudą Taryba atsižvelgė į tai, kad AB „Lietuvos telekomas“ pakartotinai įvykdė pažeidimą, už kurį jau buvo paskirtos Konkurencijos įstatyme numatytos sankcijos. 2000 m. gruodžio mėn. buvo priimtas nutarimas dėl AB „Lietuvos telekomas“ veiksmų piktnaudžiaujant dominuojančia padėtimi rinkoje, nes ji pažeidė kitų telekomunikacijų operatorių teises įmontuodama filtrus jiems nuomotose analoginėse skirtosiose linijose. AB „Lietuvos telekomas“ tuomet buvo nubausta 150 tūkst. litų bauda ir šį nutarimą apskundė teismui. Teismas minėtą Konkurencijos tarybos nutarimą pripažino teisėtu.

Atstovė viešiesiems ryšiams
Atnaujinta: 2016 01 12