Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

UŽ REKLAMOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMĄ – ĮSPĖJIMAS „MECOM GRUPP“ IR BAUDA „TELE2“

2008 04 24

Konkurencijos taryba, posėdyje įvertinusi baigtų tyrimų išvadas ir išklausiusi suinteresuotų šalių argumentus, priėmė nutarimus dėl skelbtų reklamos teiginių pripažinimo klaidinančia reklama.

Atsižvelgus į Reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimus, klaidinančia reklama pripažintas UAB „Mecom Grupp“ naudotas reklaminis teiginys „Iðkirpkite kuponą ir paimkite savo premiją 18 Lt bare „Bumerangas“. Jokių papildomų sąlygų“. Ši reklama buvo skelbta žurnale „Ekspres nedelia“. Už Reklamos įstatymo pažeidimą Konkurencijos taryba UAB „Mecom Grupp“ skyrė administracinę nuobaudą - įspėjimą ir įpareigojo bendrovę nutraukti nurodytos klaidinančios reklamos naudojimą.

Konkurencijos taryba konstatavo, kad reklamoje buvo paskelbtas neteisingas teiginys, jog vartotojai, pateikę žurnale iðspausdintą kuponą, gaus 18 Lt premiją be jokių papildomų sąlygų. Tačiau faktiðkai premiją buvo galima gauti iðpildant sąlygas. Vartotojai , baruose „Bumerangas“ pateikę iðkirptus kuponus, gaudavo du knygelių „Premijų pasas“ egzempliorius. Juose buvo nurodyta, jog už reklamoje siūlomą premijos sumą, apsilankius bare 2 asmenims tris kartus, galima nemokamai pasivaiðinti ðiame bare parduodamais gėrimais (kava ir kokteiliais). Konkurencijos tarybos nuomone, reklamoje nurodyta premija yra pakankamai svarbus kriterijus ir rinkodaros būdas, kuriuo buvo siekiama paveikti potencialius vartotojus taip, kad jie apsilankytų baruose „Bumerangas“.

* * *

Konkurencijos taryba priėmė nutarimą dėl bendrovės „Tele2“ veiksmų atitikties Reklamos įstatymo reikalavimams. Pripažinta, kad UAB „Tele2“ tinklalapyje skelbta paslaugos „Laisvalaikis“ reklama, kurioje teigiama -„ Premija už kiekvieną atsiliepto skambučio minutę – 0,10 Lt/min.“ yra klaidinanti reklama. Už Reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimų pažeidimą „Tele2“ bendrovei skirta 10 000 Lt bauda. Bendrovė taip pat įpareigota nutraukti nurodytos klaidinančios reklamos naudojimą, jeigu veiksmai dar tęsiami.

                      Tyrimą Konkurencijos taryba atliko pagal vartotojo pareiškimą, kurį persiuntė Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba. Tyrimo išvados parodė, kad skleista reklama buvo neišsami ir galėjo suklaidinti reklamos vartotojus, norinčius pasinaudoti UAB „Tele2“ teikiama paslauga, bei paveikti jų ekonominį elgesį priimant sprendimus ar veiksmus, susijusius su paslaugos užsakymu bei naudojimusi. Nors reklamoje teigiama, kad už kiekvieną atsiliepto skambučio minutę vartotojas gauna premiją – 0,10 Lt/min., tačiau reklamoje nenurodytos sąlygos, kurioms esant ši premija nėra suteikiama ( pvz., kai skambinama į „Tele2“ mokėjimo plano „Laisvalaikis“ numerį iš „Tele2“ mokėjimo plano „Plepys“ numerio, iš mokėjimo plano numerio, kuriam yra užsakyta paslauga „Šeima ir draugai“ ir pan.).

Atstovė viešiesiems ryšiams