Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

UŽ REKLAMOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMUS - SANKCIJOS DAR DVIEMS TELEKOMUNIKACIJŲ BENDROVĖMS

2004 12 16

Konkurencijos tarybos sankcijų už nustatytus Reklamos įstatymo pažeidimus susilaukė dar dvi telekomunikacijų bendrovės - UAB „Bitė GSM“ ir UAB „Eurocom“. Skundus dėl minėtų bendrovių skelbtų reklamų atitikimo Reklamos įstatymo reikalavimams buvo pateikusios konkuruojančios bendrovės - UAB „Tele2“ ir UAB „Omnitel“. Posėdžiuose išnagrinėjus tyrimų išvadas ir išklausius suinteresuotų šalių paaiškinimus, priimti nutarimai. UAB „Bitė GSM“ už klaidinančios reklamos naudojimą skirtas įspėjimas, o UAB „Eurocom“ už skelbtą neleidžiamąją lyginamąją reklama nubausta 16 000 Lt pinigine bauda.

1. Tyrimo dėl UAB „Bitė GSM“ teikiamos paslaugos „Šeima“ skleistos reklamos išvadose nurodoma, kad bendrovė naudojo reklamą, kurioje buvo pateikta neišsami informacija - buvo praleista tam tikra informacijos dalis, kurios pateikimas, atsižvelgus į kitą toje reklamoje esančią informaciją ir nenurodžius, jog yra papildomų sąlygų, buvo būtinai reikalinga vartotojų suklaidinimui išvengti. Televizijos kanalais ir prekybos centrų radijo stotimis transliuotose paslaugos „Šeima“ reklamose buvo teigiama, kad „Svarbiausia priklausyti šeimai, nes tada tau … kalbėti nieko nekainuoja. „Bitės“ paslauga „Šeima“, dabar su savais visą parą kalbėsite nemokamai“; „ Kai priklausai šeimai … kalbėti nieko nekainuoja“; „Bitės“ paslauga „Šeima“ - su savais visą laiką kalbėkite nemokamai“ ir pan. Tačiau nors už tarpusavyje prakalbėtas minutes paslaugos „Šeima“ naudotojai nemoka, iš tikrųjų šie pokalbiai yra mokami - jie kainuoja 10 Lt per mėnesį. Kadangi reklamos tekstai dėl praleistos informacijos buvo neišsamūs, tai tokia reklama galėjo suklaidinti vartotojus, darydama įtakos jų ekonominiam elgesiui, susijusiam su naudojimusi UAB „Bitė GSM“ teikta paslauga „Šeima“. Atsižvelgusi į minimas aplinkybes, Konkurencijos taryba pripažino UAB „Bitė GSM“ pažeidus Reklamos įstatymo reikalavimus ir skyrė bendrovei administracinę nuobaudą- įspėjimą.

2. Atlikus tyrimą dėl UAB „Eurocom“ veiksmų atitikimo Reklamos įstatymo reikalavimams nustatyta, kad ši bendrovė naudojo reklamą - grafine išraiška pateiktą informaciją: Eurocom- 0,36 Lt; Omnitel- 0,51 Lt; Bitė-0,56 Lt; Tele2- 0,65 Lt ir teiginius „Omnitel jus klaidina! Remiantis ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis, apskaičiavus operatorių teikiamas mobiliojo ryšio kainas, Eurocom kaina - geriausia!“ , kuri pripažinta neleidžiama lyginamąja reklama. Konkurencijos taryba ankstesnio tyrimo metu yra nustačiusi, kad šioje reklamoje nurodomos neteisingos mobiliojo telefono ryšio paslaugas teikiančių ūkio subjektų mobiliojo ryšio kainos. Neteisingai apskaičiavus šias kainas, jų neįmanoma ir objektyviai palyginti. UAB „Eurocom“ veiksmai įvertinti kaip neleidžiamos lyginamosios reklamos naudojimas, kadangi UAB „Eurocom“ šioje reklamoje neobjektyviai lygino savo ir kitų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjų mobiliojo ryšio kainas ir klaidino reklamos vartotojus. Taip pat konstatuota, kad šia reklama buvo diskredituojamas ir menkinamas UAB „Omnitel“ vardas.

Skirdama 16 000 Lt baudą UAB „Eurocom“ Konkurencijos taryba atsižvelgė į tai, kad reklamos davėja savo noru nutraukė neleidžiamos lyginamosios reklamos naudojimą. Bendrovė taip pat įpareigota nustatyta tvarka dienraščiuose paneigti neleidžiamą lyginamąją reklamą.

Atstovė viešiesiems ryšiams