BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

VAAT: KONKURENCIJOS TARYBA PAGRĮSTAI NELEIDO „CGATES“ ĮSIGYTI KONKURENTĘ

2022 03 23

Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) kovo 22 d. pripažino, kad Konkurencijos taryba pagrįstai atsisakė duoti leidimą vykdyti koncentraciją bendrovei „Cgates“ įsigyjant 100 proc. įmonės „SPLIUS“ akcijų ir perimant vienvaldę jos kontrolę.

Teismas atmetė „Cgates“ skundą ir konstatavo, kad Konkurencijos taryba, nagrinėdama pranešimą apie koncentraciją, apklausė įvairius ūkio subjektus, surinko duomenis bei būtiną informaciją, vertindama koncentracijos poveikį konkurencijai atliko skaičiavimus, kurių pagrindu priimtomis išvadomis teisėjų kolegija neturi pagrindo abejoti.

VAAT taip pat pažymėjo, kad Konkurencijos taryba labai detaliai ir išsamiai analizavo kitų ūkio subjektų galimai daromą konkurencinį spaudimą „Cgates“, ir pritarė, jog planuojamas susijungimas panaikintų svarbią konkurencinę jėgą – „SPLIUS“, todėl po koncentracijos „Cgates“ turėtų galimybę pakelti televizijos ir interneto paslaugų kainas Šiaulių mieste. Teismo sprendime rašoma, jog Konkurencijos taryba pagrįstai nusprendė, kad siūlomas „Cgates“ įsipareigojimas dėl koncentracijos kilsiančioms konkurencijos problemoms spręsti yra netinkamas.

VAAT sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Priminsime, kad 2021 m. birželį Konkurencijos taryba atsisakė duoti leidimą vykdyti koncentraciją interneto prieigos, televizijos retransliavimo ir telefonijos paslaugas Lietuvoje teikiančiai bendrovei „Cgates“ įsigyjant 100 proc. įmonės „SPLIUS“, teikiančios tas pačias paslaugas įvairiuose šalies miestuose ir rajonuose, akcijų ir perimant vienvaldę jos kontrolę.

Kartu su pranešimu „Cgates“ pateikė ir įsipareigojimus, nes Konkurencijos taryba, nagrinėdama minėtą sandorį dar 2019 m., padarė preliminarias išvadas, kad dėl vykdomos koncentracijos mokamos televizijos retransliavimo paslaugų teikimo Šiaulių mieste atitinkamoje rinkoje ir mažmeninės interneto prieigos paslaugų teikimo fiksuotojo ryšio technologijomis Šiaulių mieste atitinkamoje rinkoje būtų itin apribota konkurencija. Konkurencijos tarybos nuomone, po koncentracijos „Cgates“ turėtų galimybę vartotojams padidinti paslaugų kainą Šiaulių mieste, kadangi rinkoje neliktų vieno iš mažiausias kainas taikančių ūkio subjektų ir „Cgates“ susidurtų su sumažėjusiu konkurenciniu spaudimu. Gavusi tokias preliminarias išvadas bendrovė „Cgates“ 2019 m. liepą atsisakė planų vykdyti sandorį ir Konkurencijos taryba nutraukė pranešimo nagrinėjimo procedūrą.

Tokios pačios konkurencijos problemos buvo identifikuotos ir nagrinėjant pastarąjį „Cgates“ pranešimą vykdyti koncentraciją. Įvertinusi visą sandorio nagrinėjimo metu surinktą informaciją, Konkurencijos taryba priėjo išvados, kad „Cgates“ įsipareigojimuose pasiūlytas verslo dalies pirkėjas nebus pajėgus pašalinti minėtų konkurencijos problemų, nes nedarys tokio konkurencinio spaudimo, kokį šiuo metu konkurentams daro „SPLIUS“.

Atsižvelgusi į šias aplinkybes, Konkurencijos taryba nusprendė, kad dėl vykdomos koncentracijos bus itin apribota konkurencija mokamos televizijos retransliavimo paslaugų teikimo IPTV, KTV, DVB-T ir MDTV tinklais Šiaulių mieste atitinkamoje rinkoje ir mažmeninės interneto prieigos paslaugų teikimo fiksuotojo ryšio technologijomis Šiaulių mieste atitinkamoje rinkoje, o „Cgates“ pasiūlyti įsipareigojimai nepašalina identifikuotų konkurencijos problemų, todėl atsisakė duoti leidimą bendrovei „Cgates“ vykdyti sandorį.

Beje, nagrinėjant dar 2019 m. „Cgates“ teiktą pranešimą, Konkurencijos tarybos ekspertams kilo įtarimas, kad tiek pranešime apie koncentraciją, tiek vėliau nagrinėjant galimą sandorio poveikį konkurencijai, institucijai buvo pateikta neteisinga ir ne visa informacija, todėl buvo pradėtas tyrimas dėl galimo Konkurencijos įstatymo pažeidimo. Tyrimo metu nustatyta, kad „Cgates“ teikė neteisingą bei ne visą informaciją įvairiais klausimais, susijusiais su esminiais koncentracijos vertinimo aspektais: tinkamai apibrėžiant rinkas, vertinant bendrovės kainodarą, tikėtinus pokyčius nagrinėjamose rinkose, bendrovės pagrindines strategines ir ekonomines koncentracijos priežastis, tolesnius verslo planus ir kt. Už Konkurencijos įstatymo pažeidimą bendrovei „Cgates“ buvo skirta 215 100 Eur dydžio bauda. Šį Konkurencijos tarybos nutarimą bendrovė taip pat yra apskundusi teismui.

Atnaujinta: 2022 03 23